Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
Citace: 352/2021 Sb. Částka: 154/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4213 Rozeslána dne: 30. září 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 20. září 2021 Datum účinnosti od: 30. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
2/1991 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

352

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 20. září 2021

o uložení kolektivní dohody vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byl uložen Dodatek ke Kolektivní dohodě vyššího stupně účinné od 1. ledna 2019 ze dne 30. července 2021 uzavřený mezi

Odborovým svazem státních orgánů a organizací,

Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády,

Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky,

Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství,

Asociací samostatných odborů

a

vládou České republiky.


Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.