Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.
Citace: 359/2021 Sb. Částka: 159/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4386-4392 Rozeslána dne: 4. října 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 20. září 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
40/2009 Sb.
Předpis mění:
454/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

359

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. září 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství,
a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.


Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 454/2009 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

2. V příloze č. 2 část B včetně nadpisu zní:

(Není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.