Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením
Citace: 33/2021 Sb.m.s. Částka: 22/2021 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7562-7571 Rozeslána dne: 21. září 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 13. července 2006 Datum vstupu v platnost: 23. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
44/2010 Sb.m.s.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2006 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením1).

Jménem České republiky byl Protokol podepsán v New Yorku dne 30. března 2007.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 24. srpna 2021.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 3. května 2008. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 23. září 2021.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(Protokol není v digitální podobě)


____________________________________________________________
1)
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, přijatá v New Yorku dne 13. prosince 2006, byla vyhlášena pod č. 10/2010 Sb. m. s.
Opravy v překladu do českého jazyka byly vyhlášeny pod č. 44/2010 Sb. m. s.