Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Citace: 3/2022 Sb. Částka: 1/2022 Sb.
Na straně (od-do): 46 Rozeslána dne: 6. ledna 2022
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 29. prosince 2021 Datum účinnosti od: 6. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
2/1991 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

3

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 29. prosince 2021

o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2022 uzavřená dne 24. listopadu 2021 mezi smluvními stranami

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.


Ing. Jurečka v. r.