Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.
Citace: 1/2022 Sb. Částka: 1/2022 Sb.
Na straně (od-do): 47 Rozeslána dne: 6. ledna 2022
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 6. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
528/2021 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů


Čl. II vyhlášky č. 528/2021 Sb. správně zní:


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.