Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
Citace: 59/2015 Sb. Částka: 28/2015 Sb.
Na straně (od-do): 817-821 Rozeslána dne: 2. dubna 2015
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 9. března 2015 Datum účinnosti od: 1. července 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
221/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

59

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2015

o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání


Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a)
výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,

b)
druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,

c)
výši zvláštního příplatku podle jednotlivých druhů služebních činností.


§ 2

Služební tarif

(1) Výše služebních tarifů pro vojenské hodnosti uvedené v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín 9 200
Svobodník 19 690
Desátník 20 810
Četař 22 040
Rotný 25 710
Rotmistr 27 540
Nadrotmistr 29 380
Praporčík 31 420
Nadpraporčík 33 660
Štábní praporčík 43 860
Poručík 29 580
Nadporučík 33 660
Kapitán 38 760
Major 43 860
Podplukovník 48 960
Plukovník 59 160
Brigádní generál 69 360
Generálmajor 79 560
Generálporučík 89 760
Armádní generál 99 960

(2) Výše služebních tarifů pro vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů uvedené v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín 9 200
Svobodník 9 600
Desátník 10 000
Četař 10 400
Rotný 10 800
Rotmistr 11 200
Nadrotmistr 11 600


§ 3

Zvláštní příplatek

(1) Zvláštní příplatek za službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží nebo rizikem ohrožení života nebo zdraví se stanovuje ve výši

a)
2 000 Kč až 8 000 Kč měsíčně v I. rizikové skupině,

b)
2 000 Kč až 6 000 Kč měsíčně ve II. rizikové skupině,

c)
1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně ve III. rizikové skupině a

d)
600 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve IV. rizikové skupině.

(2) Druhy služebních činností rozdělené do jednotlivých rizikových skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví stanoví příloha k tomuto nařízení.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)