Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
Citace: 96/2015 Sb. Částka: 40/2015 Sb.
Na straně (od-do): 1467 Rozeslána dne: 20. dubna 2015
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum přijetí: 24. března 2015 Datum účinnosti od: 20. dubna 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
329/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
166/2013 Sb.

Text předpisu:

96

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 24. března 2015

o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici
s občanským průkazem


Ministerstvo zahraničních věcí podle § 3 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v seznamu států, do nichž lze ode dne publikace tohoto sdělení ve Sbírce zákonů překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonská republika, Srbská republika.

Toto sdělení nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 166/2013 Sb., ze dne 28. května 2013.


Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.