Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu
Citace: 28/2016 Sb. Částka: 11/2016 Sb.
Na straně (od-do): 322-337 Rozeslána dne: 29. ledna 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum přijetí: 21. ledna 2016 Datum účinnosti od: 1. února 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
329/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
79/2012 Sb.

Text předpisu:

28

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2016

o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů
žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu


Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 5 odst. 5 písm. b) a § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb.:


§ 1

Vzory diplomatických a služebních pasů

(1) Vzor diplomatického pasu, který obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor služebního pasu, který obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části druhé strany diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(4) Nosič dat s biometrickými údaji je umístěn na druhé straně diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(5) Diplomatický pas a služební pas jsou cestovními doklady typu knížka a obsahují 34 stran.

(6) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do úředních záznamů na stranu 3 diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(7) Na stranách 6 a 7 diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce je uveden rejstřík1) s překlady názvů příslušných údajů zapisovaných do těchto pasů v jazyce německém, italském, španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském, řeckém, irském, slovenském, slovinském, polském, maďarském, maltském, litevském, estonském, lotyšském, ruském, čínském a arabském.


§ 2

Vzor cestovního průkazu

(1) Vzor cestovního průkazu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Cestovní průkaz je cestovní doklad typu knížka a obsahuje 8 stran.

(3) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do úředních záznamů na stranu 8 cestovního průkazu.


§ 3

Vzory tiskopisů žádostí

(1) Vzor tiskopisu žádosti o vydání diplomatického pasu, který obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání služebního pasu, který obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(4) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn údajů v cestovním průkazu je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 79/2012 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání, se zrušuje.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.


Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.


____________________________________________________________
1)
Usnesení zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 8. června 2004, kterým se doplňují usnesení ze dne 23. června 1981, 30. června 1982, 14. července 1986 a 10. července 1995 o zavedení cestovního pasu jednotného typu.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 28/2016 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 28/2016 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 28/2016 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 28/2016 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 28/2016 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 28/2016 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 28/2016 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)