Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
Citace: 288/2016 Sb. Částka: 111/2016 Sb.
Na straně (od-do): 4403 Rozeslána dne: 12. září 2016
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum přijetí: 25. srpna 2016 Datum účinnosti od: 12. září 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
329/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
96/2015 Sb.

Text předpisu:

288

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 25. srpna 2016

o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem


Ministerstvo zahraničních věcí podle § 3 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v seznamu států, do nichž lze ode dne publikace tohoto sdělení ve Sbírce zákonů překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika (občanské průkazy ve formátu ID1 a ID2), Srbská republika.

Toto sdělení nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2015 Sb., ze dne 24. března 2015.


Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.