Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
Citace: 399/2016 Sb. Částka: 163/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6314 Rozeslána dne: 12. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí;Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 2. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
592/1992 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

399

VYHLÁŠKA

ze dne 2. prosince 2016

o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017


Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:


§ 1

Nákladové indexy věkových skupin pojištěnců pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2017 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.


Příloha k vyhlášce č. 399/2016 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)