Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2015 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Citace: 9/2016 Sb.m.s. Částka: 2/2016 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 106 Rozeslána dne: 19. ledna 2016
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 22. prosince 2015 Datum vstupu v platnost: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
84/2007 Sb. m. s.
Předpis ruší:
26/2015 Sb.m.s.

Text předpisu:

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2015 Sb. m. s.
o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou
o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 4. prosince 2015 a 22. prosince 2015 byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže1); skutečnosti důležité k provádění Dohody byly oznámeny pod č. 84/2007 Sb. m. s. stanoven počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2016, na 1 150 občanů z každého státu.


____________________________________________________________
1)
Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě, byla vyhlášena pod č. 74/2007 Sb. m. s.