Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Charty Mezinárodního energetického fóra
Citace: 35/2016 Sb.m.s. Částka: 21/2016 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 642-680 Rozeslána dne: 11. července 2016
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 22. února 2011 Datum vstupu v platnost: 24. března 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. února 2011 byla v Rijádu podepsána Charta Mezinárodního energetického fóra.

S Chartou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji dne 11. listopadu 2011 ratifikoval.

Charta vstoupila v platnost na základě svého článku XVI odst. 2 dne 24. března 2011 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Charty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(Charta není v digitální podobě)