Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Citace: 69/2017 Sb. Částka: 23/2017 Sb.
Na straně (od-do): 762-767 Rozeslána dne: 6. března 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 20. února 2017 Datum účinnosti od: 1. července 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
20/1987 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

69

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. února 2017

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky


Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní
kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a)
v hlavním městě Praze

1.
Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje,

2.
Invalidovna v Praze,

3.
Palác Lucerna v Praze;

b)
ve Středočeském kraji

1.
Krematorium v Nymburce,

2.
Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi,

3.
Sokolovna v Rakovníku,

4.
Vodní elektrárna v Poděbradech,

5.
Zámek s parkem v Brandýse nad Labem;

c)
v Karlovarském kraji

1.
Blatenský vodní kanál,

2.
Chebská falc;

d)
v Pardubickém kraji

Městské divadlo v Ústí nad Orlicí;

e)
v Královéhradeckém kraji

Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři;

f)
v Jihomoravském kraji

1.
Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně,

2.
Klášter v Louce u Znojma;

g)
v Moravskoslezském kraji

Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:
Mgr. Herman v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 69/2017 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)