Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů
Citace: 186/2017 Sb. Částka: 68/2017 Sb.
Na straně (od-do): 1922-1926 Rozeslána dne: 30. června 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum přijetí: 27. června 2017 Datum účinnosti od: 1. července 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
150/2017 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

186

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017

o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu
a formuláře žádosti o náhradu výdajů


Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 29 odst. 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě):


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví formuláře pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formulář žádosti o náhradu výdajů.


§ 2

Formuláře pro závazek k úhradě nákladů

Formuláře pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Formulář žádosti o náhradu výdajů

Formulář žádosti o náhradu výdajů je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.


____________________________________________________________
1)
Směrnice Rady (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 186/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)