Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
Citace: 26/2017 Sb.m.s. Částka: 15/2017 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 6746-6824 Rozeslána dne: 17. května 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 29. ledna 2016 Datum vstupu v platnost: 24. dubna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
46/2008 Sb.m.s.
Předpis ruší:
19/2017 Sb.m.s.

Text předpisu:

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. listopadu 2015 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I - Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1) a dne 29. ledna 2016 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy II - Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1).

S novým zněním Přílohy I a Přílohy II vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Českou republikou.

Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2016. Nové znění Přílohy II vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 14. března 2016. Pro Českou republiku vstoupilo nové znění Přílohy I a Přílohy II v platnost dne 24. dubna 2017.

Dnem vstupu nového znění Přílohy I a Přílohy II v platnost přestalo platit znění Přílohy I a Přílohy II platné od 1. ledna 2015, vyhlášené pod č. 19/2017 Sb. m. s.

Anglické znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka a anglické znění Přílohy II a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(Přílohy č. I a II nejsou v digitální podobě)


____________________________________________________________
1)
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijatá dne 19. října 2005 v Paříži, byla vyhlášena v anglickém znění a s překladem do českého jazyka pod č.58/2007 Sb.m.s. Nové znění překladu Úmluvy do českého jazyka bylo vyhlášeno pod č.46/2008 Sb.m.s.