Vyhledávání 64567 dokumentů

Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
54/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
19. května 2008 
Datum účinnosti
1. července 2008 
Klíčová slova
Kultura - Památky  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
45/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
13. června 2014 
Datum účinnosti
1. října 2014 
Klíčová slova
Kultura - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo kultury - Památky  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
23/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
6. března 2017 
Datum účinnosti
1. července 2017 
Klíčová slova
Kultura - Vláda české republiky - Památky, památkové rezervace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo kultury  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
121/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
14. října 2013 
Datum účinnosti
29. října 2013 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Evropsky významné lokality - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
143/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Celnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Daně - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
101/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
30. září 2011 
Datum účinnosti
1. října 2011 
Klíčová slova
Úvěrování, spotřebitelský úvěr - Státní fond rozvoje bydlení - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Byty, bydlení, ubytování - Financování, finance, finanční úřady, finanční trh - Stavebnictví, stavební úřady - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
59/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
28. dubna 2005 
Datum účinnosti
1. května 2005 
Klíčová slova
Telekomunikace - Elektrický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace - Poplatky  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
56/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
27. května 2008 
Datum účinnosti
29. prosince 2009 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Strojní zařízení  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
47/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
7. dubna 2005 
Datum účinnosti
1. května 2005 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Doprava - železniční  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
4. srpna 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Jazyk, jazykové právo - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
32/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
8. března 2005 
Datum účinnosti
1. ledna 2006 
Klíčová slova
Celnictví - Pracovněprávní (služební) vztahy - Policie - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky - Požární ochrana  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/2007 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2007 
Datum účinnosti
1. ledna 2008 
Klíčová slova
Pracovněprávní (služební) vztahy - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
151/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 2008 
Datum účinnosti
1. ledna 2009 
Klíčová slova
Prezident republiky - Parlament - Vláda - Ústavní činitelé - Policie - Bezpečnost republiky - Senát  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
89/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
27. července 2012 
Datum účinnosti
1. srpna 2012 
Klíčová slova
Hnojiva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Zemědělství - Životní prostředí, ochrana přírody - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
94/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
14. srpna 2008 
Datum účinnosti
14. srpna 2008 
Klíčová slova
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
73/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
18. června 2001 
Datum účinnosti
1. ledna 2002 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Aerosolové rozprašovače  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
123/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
18. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Veřejná správa - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo práce a sociálních věcí - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, naturálie - Státní služba  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
184/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
22. prosince 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Pracovněprávní (služební) vztahy - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
64/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 2011 
Datum účinnosti
1. srpna 2011 
Klíčová slova
Pyrotechnické výrobky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo průmyslu a obchodu - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Bezpečnost výrobků  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
67/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
24. dubna 2002 
Datum účinnosti
24. dubna 2002 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Stavebnictví, stavební úřady  
Autor
Vláda ČR