Vyhledávání 679700 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
82/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
30. dubna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví - Teplo, teplá voda, teplárenství - Potraviny - Voda, vodní hospoářství  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
163/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
28. listopadu 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná - Stavebnictví, stavební úřady  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
115/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
28. srpna 2001 
Datum účinnosti
28. srpna 2001 
Klíčová slova
Kontrola - Motorová vozidla - Komunikace (pozemní)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
100/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
5. září 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Celnictví - Celní správa České republiky - Služební odznaky, stejnokroje, vozidla - Služební průkazy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
70/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
3. května 2002 
Datum účinnosti
3. května 2002 
Klíčová slova
Doprava - silniční a městská - Motorová vozidla - Řidiči - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
100/2007 Sb. 
Datum vyhlášení
11. prosince 2007 
Datum účinnosti
1. ledna 2008 
Klíčová slova
Insolvenční řízení, insolvenční správci - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti - Soudy - Jednací řády a stanovy  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
2/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
11. ledna 2011 
Datum účinnosti
26. ledna 2011 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
23. dubna 2004 
Datum účinnosti
23. dubna 2004 
Klíčová slova
Zemědělství - Ryby, rybářství, rybolov  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
136/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Informace, informatika, informační systémy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo dopravy - Komunikace (pozemní) - Motorová a jiná vozidla - Registrace vozidel, registrační značky - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 2011 
Datum účinnosti
15. května 2011 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
104/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
14. listopadu 2014 
Datum účinnosti
1. prosince 2014 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Památky  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
155/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2008 
Datum účinnosti
1. ledna 2009 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví  
Autor
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
145/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
9. listopadu 2001 
Datum účinnosti
1. ledna 2002 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Odpady  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
53/2009 Sb. 
Datum vyhlášení
22. června 2009 
Datum účinnosti
21. srpna 2009 
Klíčová slova
Zaměstnanost - Školy, vzdělávání - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
33/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
27. května 1994 
Datum účinnosti
27. května 1994 
Klíčová slova
Dokumentace projektová a rozpočtová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Báňské úřady - Kontrola - Těžba nerostů - Zbraně a střelivo - Výbušniny a hořlaviny - Odpady - Požární ochrana  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
66/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 1992 
Datum účinnosti
30. června 1992 
Klíčová slova
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Báňské úřady - Těžba nerostů - Výbušniny a hořlaviny - Způsobilost pro některá povolání - Zdravotnictví všeobecně - Požární ochrana  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
11/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
25. ledna 2005 
Datum účinnosti
25. ledna 2005 
Klíčová slova
Školy  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
173/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Nemovitosti - Lesy, lesní hospodářství - Byty, bydlení, ubytování - Financování, finance, finanční úřady, finanční trh - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Rodinný dům, skupinové rodinné domy, rekreační chalupa, rekreační domek, rekreační chata, zahrádkářská chata - Obce, obecní úřady - Domovní majetek - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
176/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
27. prosince 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Doprava – silniční a městská - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo dopravy - Komunikace (pozemní) - Motorová a jiná vozidla - Poplatky - Mýtné  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
141/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
29. prosince 2000 
Datum účinnosti
1. ledna 2001 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví