Vyhledávání 24541 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
33/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
27. května 1994 
Datum účinnosti
27. května 1994 
Klíčová slova
Dokumentace projektová a rozpočtová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Báňské úřady - Kontrola - Těžba nerostů - Zbraně a střelivo - Výbušniny a hořlaviny - Odpady - Požární ochrana  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
66/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 1992 
Datum účinnosti
30. června 1992 
Klíčová slova
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Báňské úřady - Těžba nerostů - Výbušniny a hořlaviny - Způsobilost pro některá povolání - Zdravotnictví všeobecně - Požární ochrana  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
23/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
15. června 1995 
Datum účinnosti
1. srpna 1995 
Klíčová slova
Těžba nerostů - Energetika - Výbušniny a hořlaviny - Komunikace (pozemní) - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Báňské úřady - Armáda - obrana státu - Policie - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
167/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2001 
Datum účinnosti
1. ledna 2002 
Klíčová slova
Báňské úřady - Těžba nerostů - Havárie (havarijní prevence, havarijní plány atd.) - Integrovaný záchranný systém - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
18/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. května 1997 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Báňské úřady - Kontrola - Těžba nerostů - Znalci - Stavebnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Odpady  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
14/1988 Sb. 
Datum vyhlášení
20. května 1988 
Datum účinnosti
1. července 1988 
Klíčová slova
Báňské úřady - Těžba nerostů - Výbušniny a hořlaviny  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
68/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
26. dubna 2002 
Datum účinnosti
1. června 2002 
Klíčová slova
Báňské úřady - Těžba nerostů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Plyn, plynárenství  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
15/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
20. února 2008 
Datum účinnosti
1. března 2008 
Klíčová slova
Báňské úřady - Kontrola - Těžba nerostů  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
86/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
7. září 1992 
Datum účinnosti
7. září 1992 
Klíčová slova
Dokumentace projektová a rozpočtová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Těžba nerostů - Geodézie a kartografie - Archivnictví  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
6. února 1995 
Datum účinnosti
1. března 1995 
Klíčová slova
Dokumentace projektová a rozpočtová - Sociálně ekonomické informace - Báňské úřady - Těžba nerostů - Finanční a daňové orgány - Živnostenské podnikání - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
138/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
12. prosince 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Báňské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Český báňský úřad  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
25. července 2005 
Datum účinnosti
1. srpna 2005 
Klíčová slova
Báňské úřady - Těžba nerostů - Výbušniny a hořlaviny - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  nový
Částka
82/2023 Sb. 
Datum vyhlášení
15. června 2023 
Datum účinnosti
1. července 2023 
Klíčová slova
 
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
13/1989 Sb. 
Datum vyhlášení
17. května 1989 
Datum účinnosti
1. července 1989 
Klíčová slova
Alkoholismus - Dokumentace projektová a rozpočtová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Jaderné materiály - Báňské úřady - Těžba nerostů  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1989 Sb. 
Datum vyhlášení
22. března 1989 
Datum účinnosti
1. července 1989 
Klíčová slova
Alkoholismus - Dokumentace projektová a rozpočtová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Báňské úřady - Těžba nerostů - Geologie  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
127/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
18. listopadu 2003 
Datum účinnosti
1. ledna 2004 
Klíčová slova
Báňské úřady - Kontrola - Těžba nerostů - Zdvihací zařízení - Tlaková zařízení, tlakové nádoby - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Plyn, plynárenství  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
119/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
3. listopadu 2015 
Datum účinnosti
15. listopadu 2015 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Pyrotechnické výrobky, ohňostroje - Evropská unie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Český báňský úřad - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1989 Sb. 
Datum vyhlášení
22. března 1989 
Datum účinnosti
1. července 1989 
Klíčová slova
Alkoholismus - Dokumentace projektová a rozpočtová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Báňské úřady - Těžba nerostů - Geologie  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
13/1989 Sb. 
Datum vyhlášení
17. května 1989 
Datum účinnosti
1. července 1989 
Klíčová slova
Alkoholismus - Dokumentace projektová a rozpočtová - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Jaderné materiály - Báňské úřady - Těžba nerostů  
Autor
Český báňský úřad 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
62/2022 Sb. 
Datum vyhlášení
25. května 2022 
Datum účinnosti
1. července 2022 
Klíčová slova
Výbušniny, prekurzory výbušnin a hořlaviny - Hornická činnost, těžba nerostů, těžební společnosti - Vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Český báňský úřad - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Český báňský úřad