Vyhledávání 205338 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
5. května 2006 
Datum účinnosti
1. srpna 2007 
Klíčová slova
Veřejná správa - Školy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
7/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
23. ledna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Notáři - Geologické práce - Školy - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně - Okresní a obvodní úřady - Památky - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
190/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
10. listopadu 2004 
Datum účinnosti
1. ledna 2005 
Klíčová slova
Školy - Pracovněprávní (služební) vztahy - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče - Rozpočtové a příspěvkové organizace  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - účinný
Částka
39/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
 
Datum účinnosti
1. července 1998, 1. ledna 1999, 31. prosince 2001 
Klíčová slova
Jednací řády - Správní řízení - Školy - Konkurzy - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Politické strany a politická hnutí - Zpravodajské služby - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Cenné papíry - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Volby - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Obecně prospěšné společnosti - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Obce, obecní úřady - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
42/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
8. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Počítače, počítačové programy - Správní řízení - Přestupky - Školy - Parlament - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Zemědělství - Soudy - Ochrana osobních údajů - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Fondy - nadace - Inspekce - Průmyslová práva - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Obce, obecní úřady - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
100/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
3. prosince 1999 
Datum účinnosti
3. prosince 1999 
Klíčová slova
Inspekce - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Školy - Kontrola - Obchodní rejstřík - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vláda - Audit, auditoři - Cizinci - Financování - Obce, obecní úřady - Rozpočet (státní)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
41/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
4. srpna 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Školy - Parlament - Pojištění - Vodní hospodářství - Zemědělství - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Rehabilitace - Družstevní organizace - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Prezident republiky - Rodinné právo - Národní boj za osvobození - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Akciové a jiné obchodní společnosti - Vazba - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
190/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
10. listopadu 2004 
Datum účinnosti
1. ledna 2005 
Klíčová slova
Školy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
11/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
25. ledna 2005 
Datum účinnosti
25. ledna 2005 
Klíčová slova
Školy  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
141/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
17. října 2005 
Datum účinnosti
16. listopadu 2005 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Školy - Zdravotnictví - Mládež (mladiství)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
170/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
19. prosince 2005 
Datum účinnosti
1. ledna 2006 
Klíčová slova
Školy  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
11/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
25. ledna 2005 
Datum účinnosti
25. ledna 2005 
Klíčová slova
Školy  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
1/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
2. ledna 2006 
Datum účinnosti
1. března 2006 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Školy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo vnitra 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
125/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
19. září 2005 
Datum účinnosti
19. září 2005 
Klíčová slova
Školy - Matriky  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
34/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
8. března 2005 
Datum účinnosti
8. března 2005 
Klíčová slova
Školy  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
20/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
17. února 2005 
Datum účinnosti
17. února 2005 
Klíčová slova
Školy  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
20/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
17. února 2005 
Datum účinnosti
17. února 2005 
Klíčová slova
Školy  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
4/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
11. ledna 2005 
Datum účinnosti
11. ledna 2005 
Klíčová slova
Školy  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
142/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
13. září 2006 
Datum účinnosti
13. září 2006 
Klíčová slova
Školy - Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
14. května 1997 
Datum účinnosti
14. května 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Školy - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Poplatky - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů