Vyhledávání 627 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
93/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
28. srpna 2003 
Datum účinnosti
 
Klíčová slova
Antarktida - Trestní právo - hmotné - Životní prostředí, ochrana přírody - Soudy - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
32/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
5. března 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Životní prostředí, ochrana přírody  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
31/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
20. března 2012 
Datum účinnosti
19. dubna 2012 
Klíčová slova
Integrovaná prevence - Voda, vodní hospodářství - Kontrola - Těžba nerostů - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Evropská unie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Český báňský úřad - Geologické práce - Oxid uhličitý - Báňské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo průmyslu a obchodu - Přestupky a jiné správní delikty - Ovzduší - Odpady - Plyn, plynárenství  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
142/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
16. listopadu 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Skleníkové plyny - Přestupky a jiné správní delikty - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
122/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Integrovaná prevence - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Kontrola - Finanční a daňové orgány - Daně - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Základní (centrální) registry - Evropská unie - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Biocidní přípravky a účinné látky - Rostlinolékařská péče - Přestupky a jiné správní delikty - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
40/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
20. března 2001 
Datum účinnosti
1. ledna 2002 
Klíčová slova
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Životní prostředí, ochrana přírody  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
235/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2004 
Datum účinnosti
31. prosince 2004 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Plyn, plynárenství  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
69/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
13. června 2012 
Datum účinnosti
1. září 2012 
Klíčová slova
Státní správa - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Přestupky a jiné správní delikty - Životní prostředí, ochrana přírody - Biopaliva - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
9/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
17. února 2011 
Datum účinnosti
4. března 2011 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
2/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
11. ledna 2011 
Datum účinnosti
26. ledna 2011 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
121/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
14. října 2013 
Datum účinnosti
29. října 2013 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Evropsky významné lokality - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
104/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
14. listopadu 2014 
Datum účinnosti
1. prosince 2014 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Památky  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
145/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
9. listopadu 2001 
Datum účinnosti
1. ledna 2002 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Odpady  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
151/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
30. listopadu 2012 
Datum účinnosti
1. prosince 2012 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
28. dubna 2005 
Datum účinnosti
28. dubna 2005 
Klíčová slova
Myslivost - Životní prostředí, ochrana přírody  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
114/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
24. září 2008 
Datum účinnosti
1. listopadu 2008 
Klíčová slova
Informace, informatika, informační systémy - Motorová vozidla - Životní prostředí, ochrana přírody - Odpady  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
58/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 2010 
Datum účinnosti
15. června 2010 
Klíčová slova
Celnictví - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Odpady  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
89/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
27. července 2012 
Datum účinnosti
1. srpna 2012 
Klíčová slova
Hnojiva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Zemědělství - Životní prostředí, ochrana přírody - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
70/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
27. dubna 2004 
Datum účinnosti
27. dubna 2004 
Klíčová slova
Zemědělství - Zdravotnictví - Životní prostředí, ochrana přírody - Geneticky modifikované organismy a genetické produkty  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 2010 
Datum účinnosti
30. dubna 2010 
Klíčová slova
Informace, informatika, informační systémy - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí  
Autor
Ministerstvo životního prostředí