Vyhledávání 29295 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
142/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
16. listopadu 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Skleníkové plyny - Přestupky a jiné správní delikty - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
7/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
23. ledna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Notáři - Geologické práce - Školy - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně - Okresní a obvodní úřady - Památky - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
122/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Integrovaná prevence - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Kontrola - Finanční a daňové orgány - Daně - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Základní (centrální) registry - Evropská unie - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Biocidní přípravky a účinné látky - Rostlinolékařská péče - Přestupky a jiné správní delikty - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
149/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti - Fondy, nadace - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
51/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 2016 
Datum účinnosti
1. října 2016 
Klíčová slova
Koncese, koncesní smlouvy, koncesní řízení - Informace, informatika, informační systémy - Veřejné zakázky - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
131/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
8. prosince 2011 
Datum účinnosti
1. dubna 2012 
Klíčová slova
Služby - Zdravotnictví - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
131/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
8. prosince 2011 
Datum účinnosti
1. dubna 2012 
Klíčová slova
Veřejná správa - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Služby - Zdravotnictví - Přestupky a jiné správní delikty - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
17. ledna 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Celnictví - Celní správa České republiky - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Přestupky a jiné správní delikty - Náhrada škody - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
69/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
13. června 2012 
Datum účinnosti
1. září 2012 
Klíčová slova
Státní správa - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Přestupky a jiné správní delikty - Životní prostředí, ochrana přírody - Biopaliva - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
136/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Informace, informatika, informační systémy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo dopravy - Komunikace (pozemní) - Motorová a jiná vozidla - Registrace vozidel, registrační značky - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 2011 
Datum účinnosti
15. května 2011 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
143/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Celnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Daně - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
151/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
30. listopadu 2012 
Datum účinnosti
1. prosince 2012 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
128/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
22. října 2012 
Datum účinnosti
1. listopadu 2012 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo průmyslu a obchodu - Energetika - Havárie - Evropská unie - Plyn, plynárenství  
Autor
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
113/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
26. září 2012 
Datum účinnosti
1. října 2012 
Klíčová slova
Doprava – po vnitrozemských vodních cestách - Plavidla a letadla - Paliva a maziva - Doprava – námořní - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
122/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
24. července 2002 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Informace - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
213/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
14. prosince 2004 
Datum účinnosti
14. prosince 2004 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Soudy - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
134/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo dopravy - Komunikace (pozemní) - Motorová a jiná vozidla - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
80/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
27. července 2017 
Datum účinnosti
1. srpna 2017 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Zbraně, střelivo a munice - Informace, informatika, informační systémy - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
30/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
16. března 2012 
Datum účinnosti
31. března 2012 
Klíčová slova
Doprava – silniční a městská - Doprava – všeobecně - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo dopravy - Komunikace (pozemní) - Motorová a jiná vozidla - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo dopravy