Vyhledávání 23031 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
14/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
21. března 1994 
Datum účinnosti
21. března 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Správní řízení - Pojištění - Kontrola - Konkurzy - Akciové a jiné obchodní společnosti - Penále - Daně - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Obchodní právo - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení - Cenné papíry - Pokuty - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
105/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
28. května 2004 
Datum účinnosti
28. května 2004 
Klíčová slova
Inspekce - Kontrola - Zemědělství - Víno, vinařství - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
138/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
19. července 2004 
Datum účinnosti
1. srpna 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Hlavní město Praha - Obce, obecní úřady - Místní samospráva  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
204/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
3. prosince 2004 
Datum účinnosti
3. prosince 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Evropská společenství  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
84/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
16. června 2005 
Datum účinnosti
16. června 2005 
Klíčová slova
Celnictví - Kontrola - Zbraně a střelivo - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky, chemické látky a přípravky - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
120/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
23. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Státní správa - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Informace, informatika, informační systémy - Trestní právo – procesní - Odpovědnost z provozu vozidla - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Inspekce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Přestupky a jiné správní delikty - Policie - Státní služba - Veřejná správa - Kontrola - Nemocenské zabezpečení - Cizinci - Komunikace (pozemní) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Azyl - Trestní právo – hmotné - Motorová a jiná vozidla - Bezpečnostní sbory - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
31/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
20. března 2012 
Datum účinnosti
19. dubna 2012 
Klíčová slova
Integrovaná prevence - Voda, vodní hospodářství - Kontrola - Těžba nerostů - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Evropská unie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Český báňský úřad - Geologické práce - Oxid uhličitý - Báňské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo průmyslu a obchodu - Přestupky a jiné správní delikty - Ovzduší - Odpady - Plyn, plynárenství  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
178/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2001 
Datum účinnosti
31. prosince 2001 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Parlament - Kontrola - Volby - Obce, obecní úřady - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
27. února 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Inspekce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Peněžní organizace - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Náhrada škody - Rozpočet (státní)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
47/1968 Sb. 
Datum vyhlášení
27. prosince 1968 
Datum účinnosti
1. ledna 1969 
Klíčová slova
Inspekce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Paliva - Technický odborný dozor - Kontrola - Energetika - Zemědělství - mechanizace  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
8. června 1994 
Datum účinnosti
1. srpna 1994 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Kontrola - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Služby - Motorová vozidla - Obce, obecní úřady - Pokuty - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
31/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. července 1995 
Datum účinnosti
1. října 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Armáda - obrana státu - Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům - Motorová vozidla - Rodinné právo - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
17.04.2002 
Datum účinnosti
1.01.2003 
Klíčová slova
Inspekce - Tabák - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Bezpečnost výrobků - Poplatky - Potraviny  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
19. května 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Celnictví - Přestupky - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Potraviny - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Inspekce - Tabák - Veterinární péče - Rozpočet (státní) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
122/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Integrovaná prevence - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Kontrola - Finanční a daňové orgány - Daně - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Základní (centrální) registry - Evropská unie - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Biocidní přípravky a účinné látky - Rostlinolékařská péče - Přestupky a jiné správní delikty - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
8/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. března 1995 
Datum účinnosti
1. dubna 1995 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Správní řízení - Televize - Rozhlas - Doprava - všeobecně - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Tisk - Živnostenské podnikání - Mládež (mladiství) - Reklama - Tabák - Veterinární péče - Autorské právo - Zbraně a střelivo - Služby - Alkoholismus a jiné toxikomanie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
94/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
29. června 2005 
Datum účinnosti
1. července 2005 
Klíčová slova
Inspekce - Kontrola - Pracovněprávní (služební) vztahy - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
30. července 1999 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Volby - Pokuty a jiné sankce - Audit, auditoři - Komunikace (pozemní) - Řidiči - Soudy - Doprava - silniční a městská - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad - Motorová vozidla - Náhrada škody - Občanské právo - Policie - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
30/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. července 1995 
Datum účinnosti
1. října 1995 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Pokuty a jiné sankce - Živnostenské podnikání - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Technický odborný dozor - Báňské úřady - Armáda - obrana státu - Státní symboly - Policie - Okresní a obvodní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
17/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Armáda - obrana státu - Služby - Vláda - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament