Vyhledávání 283 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
149/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Přestupky a jiné správní delikty - Fondy, nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
60/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
29. září 1995 
Datum účinnosti
1. října 1995 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Drahé kovy a drahokamy - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úvěrování - Cenné papíry - Domovní majetek - Přestupky - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Daně - Devizové hospodářství - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Platební a zúčtovací styk - Služby - Vláda - Peněžní organizace - Měna a peněžní oběh  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
5/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1992 
Datum účinnosti
1. ledna 1993 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Kontrola - Zbraně a střelivo - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Dražby mimo exekuci - Daně - Náhrada škody - Pokuty - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Česká národní rada 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
52/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
9. července 2014 
Datum účinnosti
9. července 2014 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Pyrotechnické výrobky - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo průmyslu a obchodu - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
14/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
13. března 2014 
Datum účinnosti
28. března 2014 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Pyrotechnické výrobky - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo průmyslu a obchodu - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
10/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
18. února 2014 
Datum účinnosti
5. března 2014 
Klíčová slova
Družstevní organizace - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Česká národní banka - Peněžní organizace - Cenné papíry - Kapitálový trh  
Autor
Česká národní banka 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
65/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. října 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Kontrola - Konkurzy - Finanční a daňové orgány - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Soudy - Auditoři - Místní samospráva - Obchodní právo - Fondy - nadace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Sociálně ekonomické informace - Obecně prospěšné společnosti - Obchodní rejstřík - Služby - Obce, obecní úřady - Domovní majetek - Rozpočet (státní) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
153/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
6. prosince 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Celnictví - Veterinární péče - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
124/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
18. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Financování, finance, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Kontrola - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Zemědělství - Fondy, nadace - Evropská unie - Státní zemědělský intervenční fond - Veřejná podpora a jiné podpory  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - zrušený
Částka
154/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
21. prosince 2015 
Datum účinnosti
1. ledna 2016 
Klíčová slova
Celnictví - Veterinární péče - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
34/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
2. dubna 2010 
Datum účinnosti
1. ledna 2011 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Kontrola - Požární ochrana  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
111/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
5. listopadu 2010 
Datum účinnosti
1. ledna 2011 
Klíčová slova
Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Česká národní banka - Penzijní pojištění, penzijní připojištění, penzijní fond  
Autor
Česká národní banka 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
188/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Inspekce - Ceny - Kontrola - Zemědělství - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
43/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
30. března 2004 
Datum účinnosti
1. dubna 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví - Voda, vodní hospoářství - Koupaliště, sauny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
71/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
28. dubna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Tabák - Kontrola - Zemědělství - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
59/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
28. dubna 2005 
Datum účinnosti
1. května 2005 
Klíčová slova
Telekomunikace - Kontrola - Elektrický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace  
Autor
Ministerstvo informatiky 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
97/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
24. července 2001 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Kontrola - Váhy, vážicí zařízení  
Autor
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
105/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
28. května 2004 
Datum účinnosti
28. května 2004 
Klíčová slova
Inspekce - Kontrola - Zemědělství - Víno, vinařství  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
72/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 2010 
Datum účinnosti
1. srpna 2010 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Kontrola - Jaderné materiály, jaderná zařízení  
Autor
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
106/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 2004 
Datum účinnosti
31. května 2004 
Klíčová slova
Rostlinolékařská péče - Kontrola - Zemědělství - Životní prostředí, ochrana přírody - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky, chemické látky a přípravky  
Autor
Ministerstvo zemědělství