Vyhledávání 653 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
27. února 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Inspekce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Peněžní organizace - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Náhrada škody - Rozpočet (státní)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
8. června 1994 
Datum účinnosti
1. srpna 1994 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Kontrola - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Služby - Motorová vozidla - Obce, obecní úřady - Pokuty - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - účinný
Částka
39/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
 
Datum účinnosti
1. července 1998, 1. ledna 1999, 31. prosince 2001 
Klíčová slova
Jednací řády - Správní řízení - Školy - Konkurzy - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Politické strany a politická hnutí - Zpravodajské služby - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Cenné papíry - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Volby - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Obecně prospěšné společnosti - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Obce, obecní úřady - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
30/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. července 1995 
Datum účinnosti
1. října 1995 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Pokuty a jiné sankce - Živnostenské podnikání - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Technický odborný dozor - Báňské úřady - Armáda - obrana státu - Státní symboly - Policie - Okresní a obvodní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
17/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Armáda - obrana státu - Služby - Vláda - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
25/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
11. dubna 1997 
Datum účinnosti
1. července 1997 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Jednací řády - Národní majetek - Konkurzy - Finanční a daňové orgány - Živnostenské podnikání - Soudy - Auditoři - Hospodářství - Obchodní právo - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kontrola - Volby - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Státní podniky - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Odbory - Doprava - železniční - Vláda - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
64/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
26. října 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Správní řízení - Televize - Přestupky - Rozhlas - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Živnostenské podnikání - Auditoři - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Kultura - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Sociálně ekonomické informace - Autorské právo  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
20/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
5. června 1995 
Datum účinnosti
1. srpna 1995 
Klíčová slova
Jednací řády - Parlament - Tlumočníci - Soudy - Diplomatické osoby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Přestupky - Kontrola - Petice - Volby - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Znalci - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
13. října 1995 
Datum účinnosti
13. října 1995 
Klíčová slova
Celnictví - Těžba nerostů - Vodní hospodářství - Energetika - Výbušniny a hořlaviny - Zdravotnictví - Znalci - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Jaderné materiály, jaderné zařízení - Náhrada škody - Policie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
13. října 1995 
Datum účinnosti
13. října 1995 
Klíčová slova
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Paliva - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Trestní právo - Rejstřík trestů - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
14. května 1997 
Datum účinnosti
14. května 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Školy - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Poplatky - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
101/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
13. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Celnictví - Přestupky - Telekomunikace - Vazba - Zdravotnictví - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
19/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1995 
Datum účinnosti
15. června 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Byty - Školy - Parlament - Kontrola - Zemědělství - Pokuty a jiné sankce - Živnostenské podnikání - Soudy - Zpravodajské služby - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Sociálně ekonomické informace - Prezident republiky - Půda - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Domovní majetek - Rozpočet (státní) - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
26. února 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Zbraně a střelivo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
15. července 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Obchod - zahraniční - Poplatky - Inspekce - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - hmotné - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Obchod - vnitřní - Doprava - všeobecně - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Civilní ochrana - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Občanské právo - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Církve - náboženské společnosti - Zdravotnictví - Řidiči - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Parlament - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Civilní ochrana - Soudy - Diplomatické osoby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Policie - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Státní území - Byty - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Místní samospráva - Senát - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Informace - Odpady - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Vodní hospodářství - Zastupitelské úřady - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka - Kultura - Prezident republiky - Náhrada škody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Financování - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
46/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
29. června 1993 
Datum účinnosti
1. července 1993 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Parlament - Tlumočníci - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Nálezy Ústavního soudu - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Notáři - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Trestní právo - hmotné - Pokuty - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Volby - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Shromáždění občanů - Vláda - Ústava a ústavní zákony - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Kárná odpovědnost - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Česká národní rada 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Zpravodajské služby - Poplatky - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Azyl - Znalci a tlumočníci - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Pojištění - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Diplomatické osoby - Poplatky - Pěstounská péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Úřady práce - Motorová vozidla - Trestní právo - Rejstřík trestů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Pohřebnictví - Azyl - Ochrana veřejného pořádku - Armáda - obrana státu - Vláda - Informace - Měna a peněžní oběh - Živelní pohromy  
Autor
Parlament