Vyhledávání 24 dokumentů

Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
86/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 2008 
Datum účinnosti
1. června 2008 
Klíčová slova
Motorová vozidla - Komunikace (pozemní) - Náhrada škody - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Předseda vlády 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
132/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
13. července 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Pojištění - Kontrola - Motorová vozidla - Komunikace (pozemní) - Náhrada škody  
Autor
Předseda vlády 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
78/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
15. října 1999 
Datum účinnosti
25. května 1999 
Klíčová slova
Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Penále - Stavebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Bytová výstavba - Dokumentace projektová a rozpočtová - Chalupy, chaty a rekreační domky - Inspekce - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Půda - Geologický průzkum - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Odpady  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
75/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
21. září 1998 
Datum účinnosti
1. září 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Konkurzy - Střet zájmů - Vklady - Audit, auditoři - Finanční a daňové orgány - Soudy - Obchodní právo - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Notáři - Jazyk, jazykové právo - Úvěrování - Cenné papíry - Trestní právo - Rejstřík trestů - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Náhrada škody - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kontrola - Nucená správa - Akciové a jiné obchodní společnosti - Pokuty a jiné sankce - Daně - Devizové hospodářství - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Platební a zúčtovací styk - Obchodní rejstřík - Služby - Peněžní organizace - Měna a peněžní oběh - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Předseda poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
64/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
11. srpna 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Soudy - Stavebnictví - Zpravodajské služby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Dokumentace projektová a rozpočtová - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Geodezie a kartografie - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Domovní majetek - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Přestupky - Byty - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Pokuty a jiné sankce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Vězeňská služba České republiky - Půda - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Památky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Předseda poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
8/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
11. února 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Národní majetek - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Civilní služba - Politické strany a politická hnutí - Bytová výstavba - Družstevní organizace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Pracovněprávní (služební) vztahy - Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba - Domovní majetek - Policie - Okresní a obvodní úřady - Byty - Doprava - všeobecně - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Komory - Nemocenské zabezpečení - Cizinci - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Naturálie - Sdružení občanů - Závodní stravování - Znalci a tlumočníci - Armáda - obrana státu - Odbory - Peněžní organizace - Veřejná soutěž - Památky - Celnictví - Školy - Vodní hospodářství - Konkurzy - Vklady - Stavebnictví - Rehabilitace - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Autorské právo - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Cenné papíry - Půjčky - Náhrada škody - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Těžba nerostů - Akciové a jiné obchodní společnosti - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Půda - Průmyslová práva - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Nebytové prostory - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Předseda poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
76/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
8. září 1997 
Datum účinnosti
8. září 1997 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Pozemkové úřady - Těžba nerostů - Vodní hospodářství - Zemědělství - Komunikace (pozemní) - Soudy - Stavebnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Pohřebnictví - Ceny - Geodezie a kartografie - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Trestní právo - Rejstřík trestů - Obce, obecní úřady - Půjčky - Náhrada škody - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
70/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
4. září 1996 
Datum účinnosti
1. června 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Celnictví - Pojištění - Konkurzy - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Živnostenské podnikání - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Poplatky - Rehabilitace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Náhrada škody - Pokuty - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kontrola - Volby - Nucená správa - Nemocenské zabezpečení - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Státní podniky - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
69/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
2. září 1996 
Datum účinnosti
26. dubna 1996 
Klíčová slova
Národní majetek - Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Privatizace - Finanční a daňové orgány - Penále - Vědeckotechnický rozvoj - Soudy - Diplomatické osoby - Poplatky - Tělovýchova a sport - Rehabilitace - Družstevní organizace - Kultura - Notáři - Ceny - Ochrana zvířat - Cenné papíry - Domovní majetek - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Byty - Církve - náboženské společnosti - Akciové a jiné obchodní společnosti - Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Mládež (mladiství) - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Rodinný dům - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Státní podniky - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obecně prospěšné společnosti - Půda - Lesy - lesní hospodářství - Nebytové prostory - Obce, obecní úřady - Památky - Požární ochrana  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
10/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
15. února 1996 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Národní majetek - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Politické strany a politická hnutí - Družstevní organizace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Úvěrování - Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba - Domovní majetek - Policie - Okresní a obvodní úřady - Byty - Doprava - všeobecně - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Komory - Nemocenské zabezpečení - Naturálie - Sdružení občanů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Závodní stravování - Armáda - obrana státu - Odbory - Peněžní organizace - Veřejná soutěž - Památky - Pracovněprávní vztahy - Celnictví - Sázky - Školy - Tlumočníci - Vodní hospodářství - Konkurzy - Vklady - Vědeckotechnický rozvoj - Stavebnictví - Rehabilitace - Kultura - Autorské právo - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Cenné papíry - Půjčky - Náhrada škody - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Těžba nerostů - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Znalci - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Půda - Průmyslová práva - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Nebytové prostory - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
12/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
29. února 1996 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Jednací řády - Státní občanství - Volby - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Stížnosti občanů - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Komerční právníci - Prezident republiky - Advokacie - advokáti - Zbraně a střelivo - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy - Kárná odpovědnost - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
14/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
28. dubna 1995 
Datum účinnosti
1. května 1995 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Celnictví - Pojištění - Tlumočníci - Konkurzy - Privatizace - Finanční a daňové orgány - Penále - Tisk - Živnostenské podnikání - Soudy - Auditoři - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Notáři - Pošta - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Úřady práce - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Kontrola - Líh - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Znalci - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Komerční právníci - Advokacie - advokáti - Obchodní rejstřík - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
17/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
18. května 1995 
Datum účinnosti
1. května 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Vodní hospodářství - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Soudy - Družstevní organizace - Ceny - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Rozhodčí řízení - Náhrada škody - Policie - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
17/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
18. května 1995 
Datum účinnosti
1. dubna 1995 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Pojištění - Kontrola - Volby - Konkurzy - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Finanční a daňové orgány - Devizové hospodářství - Soudy - Diplomatické osoby - Poplatky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rehabilitace - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Kolektivní smlouvy - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
21/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
8. června 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Živnostenské podnikání - Soudy - Zpravodajské služby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Dokumentace projektová a rozpočtová - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Domovní majetek - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Pracovní doba - Přestupky - Doprava - všeobecně - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Znalci - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Báňské úřady - Půda - Armáda - obrana státu - Vláda - Zkoušení a označování výrobků - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Kárná odpovědnost - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
39/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
15. června 1994 
Datum účinnosti
1. června 1994 
Klíčová slova
Pojištění - Civilní služba - Soudy - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Dovolená na zotavenou - Úřady práce - Rozhodčí řízení - Sociální zabezpečení - Kolektivní smlouvy - Náhrada škody - Pracovní doba - Kontrola - Volby - Pracovní kázeň - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Armáda - obrana státu - Odbory - Pracovněprávní vztahy - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
19/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
7. dubna 1994 
Datum účinnosti
1. dubna 1994 
Klíčová slova
Trestní právo - hmotné - Armáda - obrana státu - Státní zastupitelství - Cizinci - Mládež (mladiství) - Soudy - Náhrada škody - Policie - Výkon trestu odnětí svobody  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
6/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
4. února 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1994 
Klíčová slova
Parlament - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Doprava - letecká - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Sociálně ekonomické informace - Prezident republiky - Náhrada škody - Pokuty - Policie - Státní území - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Přestupky - Byty - Kontrola - Státní zastupitelství - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Doprava - silniční a městská - Ochrana veřejného pořádku - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Vláda - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
6/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
4. února 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Školy - Stížnosti občanů - Soudy - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Sociální zabezpečení - Náhrada škody - Policie - Trestní právo - procesní - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Pracovní doba - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Volby - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pracovní kázeň - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Advokacie - advokáti - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Armáda - obrana státu - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
21/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
20. dubna 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1994 
Klíčová slova
Tlumočníci - Soudy - Diplomatické osoby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Náhrada škody - Pokuty - Policie - Trestní právo - procesní - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Státní zastupitelství - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Znalci - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Advokacie - advokáti - Armáda - obrana státu - Odbory  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny