Vyhledávání 73 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
5/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1992 
Datum účinnosti
1. ledna 1993 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Kontrola - Zbraně a střelivo - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Dražby mimo exekuci - Daně - Náhrada škody - Pokuty - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Česká národní rada 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
35/1990 Sb. 
Datum vyhlášení
18. května 1990 
Datum účinnosti
1. července 1990 
Klíčová slova
Doprava silniční a městská - Telekomunikace - Film - Energetika - Evidence obyvatelstva - Zemědělství všeobecně - Doprava všeobecně - Pošta - Geologie - Evidence nemovitostí (půdy) - Policie - Civilní obrana - Státní území - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Alkoholismus - Přestupky - Byty - Církve - Dávky (státní příjmy) - Cizinci - Zdravotnictví všeobecně - Trestní právo hmotné - Soukromé podnikání - Advokacie - advokáti - Zemědělství - rybářství - Silniční provoz - Estrády, artistické produkce, lidová zábava - Měna a peněžní oběh - Vyznamenání a čestná uznání - Správní řízení - Školy - Branná povinnost - Vodní hospodářství - Výbušniny a hořlaviny - Drahé kovy a drahokamy - Autorské právo - Divadlo - Geodézie a kartografie - Cenné papíry - Státní symboly - Náhrada škody - Pokuty - Hudba - hudebníci - Těžba nerostů - Životní prostředí - Občanské právo hmotné - Daně - Mládež (mladiství) - Amnestie - Zemědělství - myslivost - Obrana státu - Ochrana veřejného pořádku - Lesy - lesní hospodářství - Trestní právo procesní - Nebytové prostory - Financování - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
67/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
13. listopadu 1995 
Datum účinnosti
13. listopadu 1995 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Pohřebnictví - Byty - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
166/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2001 
Datum účinnosti
1. ledna 2002 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Zdravotnictví - Náhrada škody  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
8/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
18. ledna 2002 
Datum účinnosti
18. ledna 2002 
Klíčová slova
Energetika - Náhrada škody  
Autor
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
153/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
20. listopadu 2001 
Datum účinnosti
20. listopadu 2001 
Klíčová slova
Válečné nebo teroristické akce - Doprava - letecká - Náhrada škody  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
112/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
15. srpna 2001 
Datum účinnosti
15. srpna 2001 
Klíčová slova
Energetika - Náhrada škody  
Autor
Energetický regulační úřad 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
29. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Výbušniny a hořlaviny - Archivnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vláda - Informace - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
94/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
2. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Stavebnictví - Hnojiva - Pošta - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Obchodní rejstřík - Ochrana zvířat - Trestní právo - Rejstřík trestů - Krmiva - Náhrada škody - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
100/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
3. prosince 1999 
Datum účinnosti
3. prosince 1999 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Telekomunikace - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Vědecko-technický rozvoj - Obchod - zahraniční - Doprava - Tělovýchova a sport - Kultura - Pošta - Jugoslávie - Vláda - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Náhrada škody - Státní území  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
64/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
2. září 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Trestní právo - Soudy - Jazyk, jazykové právo - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Autorské právo - Průmyslová práva - Peněžní organizace - Náhrada škody - Občanské právo - Trestní právo - procesní  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
27/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. dubna 1999 
Datum účinnosti
1. října 1999 
Klíčová slova
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Rozhlas - Doprava - silniční a městská - Mláděž (mladiství) - Paliva - Kontrola - Motorová vozidla - Náhrada škody - Plyn, plynárenství  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Politické strany a politická hnutí - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Volby - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Trestní právo - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Amnestie - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Naturálie - Pohřebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
78/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
7. října 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Fondy - nadace - Pojištění - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Penále - Zdravotnictví - Cenné papíry - Financování - Náhrada škody - Poplatky - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kauce  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
1/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
6. ledna 1999 
Datum účinnosti
6. ledna 1998 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Půda - Zemědělství - Financování - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Náhrada škody - Živelní pohromy  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
44/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
10. června 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Konkurzy - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Drahé kovy a drahokamy - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Pohřebnictví - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Odpady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
87/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
17. října 1997 
Datum účinnosti
17. října 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Parlament - Tlumočníci - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Dovolená na zotavenou - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Náhrada škody - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Naturálie - Pohřebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Pracovní (služební) kázeň - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
54/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
10. července 1997 
Datum účinnosti
10. července 1997 
Klíčová slova
Vězeňská služba České republiky - Správní řízení - Pojištění - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Soudy - Náhrada škody - Výkon trestu odnětí svobody  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
29/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
25. dubna 1997 
Datum účinnosti
25. dubna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Doprava - silniční a městská - Ochrana zvířat - Doprava - železniční - Náhrada škody  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
43/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1996 
Datum účinnosti
1. ledna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Půda - Ochrana zvířat - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pokuty - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament