Vyhledávání 72275 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
62/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
7. listopadu 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Přestupky - Živnostenské podnikání - Soudy - Stavebnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Armáda - obrana státu - Geodézie a kartografie - Náhrada škody - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
27. února 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Inspekce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Peněžní organizace - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Náhrada škody - Rozpočet (státní)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
30. července 1999 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Volby - Pokuty a jiné sankce - Audit, auditoři - Komunikace (pozemní) - Řidiči - Soudy - Doprava - silniční a městská - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad - Motorová vozidla - Náhrada škody - Občanské právo - Policie - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Parlament - Pojištění - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Družstevní organizace - Ceny - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Vláda - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
21. února 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
109/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
7. prosince 1992 
Datum účinnosti
31. prosince 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Poplatky správní - Občanské právo hmotné - Znalci - Obchod vnitřní prodejny - Inspekce - Drahé kovy a drahokamy - Průmyslová práva - Zkoušení a označování výrobků - Normalizace a typizace - Pokuty - Náhrada škody  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Stavebnictví - Poplatky - Ceny - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Přestupky - Kontrola - Teplo, teplá voda - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Vězeňská služba České republiky - Doprava - silniční a městská - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Obce, obecní úřady - Plyn, plynárenství - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
104/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Obce, obecní úřady - Policie - Náhrada škody - České národní orgány  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
104/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Obce, obecní úřady - Policie - Náhrada škody - České národní orgány  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
104/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Obce, obecní úřady - Policie - Náhrada škody - České národní orgány  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
104/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Obce, obecní úřady - Policie - Náhrada škody - České národní orgány  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
48/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
3. dubna 2001 
Datum účinnosti
1. května 2001 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Dražby - Konkurzy - Finanční a daňové orgány - Archivnictví - Daně - Exekuce - Soudy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Advokacie, advokáti - Obchodní právo - Notáři - Nemovitosti - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Trestní právo - hmotné - Všeobecná veřejná správa - Centrální evidence exekucí - Peněžní organizace - Státní symboly - Náhrada škody - Policie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
18/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
29. května 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Jednací řády - Správní řízení - Pojištění - Konkurzy - Vklady - Penále - Soudy - Auditoři - Poplatky - Obchodní právo - Družstevní organizace - Notáři - Úvěrování - Cenné papíry - Náhrada škody - Kontrola - Volby - Nucená správa - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Obchodní rejstřík - Služby - Peněžní organizace - Financování - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
28. září 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Stavebnictví - Poplatky - Potraviny - Doprava - Obchod - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Pošta - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Televize - Přestupky - Rozhlas - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Krmiva - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
79/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Telekomunikace - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Obchodní právo - Ceny - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Pokuty - Rozpočet (státní) - Kontrola - Těžba nerostů - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Obchodní rejstřík - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Vláda - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
1. července 1997 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Celnictví - Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Konkurzy - Živnostenské podnikání - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Daně - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Státní podniky - Obchodní rejstřík - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
28. září 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Stavebnictví - Poplatky - Potraviny - Doprava - Obchod - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Pošta - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Televize - Přestupky - Rozhlas - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Krmiva - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
28. září 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Stavebnictví - Poplatky - Potraviny - Doprava - Obchod - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Pošta - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Televize - Přestupky - Rozhlas - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Krmiva - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
28. září 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Stavebnictví - Poplatky - Potraviny - Doprava - Obchod - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Pošta - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Televize - Přestupky - Rozhlas - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Krmiva - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
28. září 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Stavebnictví - Poplatky - Potraviny - Doprava - Obchod - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Pošta - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Televize - Přestupky - Rozhlas - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Krmiva - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament