Vyhledávání 1022 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
62/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
7. listopadu 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Přestupky - Živnostenské podnikání - Soudy - Stavebnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Armáda - obrana státu - Geodézie a kartografie - Náhrada škody - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
93/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
28. srpna 2003 
Datum účinnosti
 
Klíčová slova
Antarktida - Trestní právo - hmotné - Životní prostředí, ochrana přírody - Soudy - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
178/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2001 
Datum účinnosti
31. prosince 2001 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Parlament - Kontrola - Volby - Obce, obecní úřady - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
64/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
26. října 1995 
Datum účinnosti
26. října 1995 
Klíčová slova
Parlament - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Soudy - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rehabilitace - Naturálie - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Prezident republiky - Vláda - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
17. dubna 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Soudní řád správní - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
62/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
9. května 2006 
Datum účinnosti
1. července 2007 
Klíčová slova
Platební neschopnost - Insolvenční řízení, insolvenční správci - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
30. července 1999 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Volby - Pokuty a jiné sankce - Audit, auditoři - Komunikace (pozemní) - Řidiči - Soudy - Doprava - silniční a městská - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad - Motorová vozidla - Náhrada škody - Občanské právo - Policie - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
25/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
11. dubna 1997 
Datum účinnosti
1. července 1997 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Jednací řády - Národní majetek - Konkurzy - Finanční a daňové orgány - Živnostenské podnikání - Soudy - Auditoři - Hospodářství - Obchodní právo - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kontrola - Volby - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Státní podniky - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Odbory - Doprava - železniční - Vláda - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
42/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
8. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Počítače, počítačové programy - Správní řízení - Přestupky - Školy - Parlament - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Zemědělství - Soudy - Ochrana osobních údajů - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Fondy - nadace - Inspekce - Průmyslová práva - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Obce, obecní úřady - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
41/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
4. srpna 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Školy - Parlament - Pojištění - Vodní hospodářství - Zemědělství - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Rehabilitace - Družstevní organizace - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Prezident republiky - Rodinné právo - Národní boj za osvobození - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Akciové a jiné obchodní společnosti - Vazba - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
20/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
5. června 1995 
Datum účinnosti
1. srpna 1995 
Klíčová slova
Jednací řády - Parlament - Tlumočníci - Soudy - Diplomatické osoby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Přestupky - Kontrola - Petice - Volby - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Znalci - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Parlament - Pojištění - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Družstevní organizace - Ceny - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Vláda - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
100/2007 Sb. 
Datum vyhlášení
11. prosince 2007 
Datum účinnosti
1. ledna 2008 
Klíčová slova
Insolvenční řízení, insolvenční správci - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti - Soudy - Jednací řády a stanovy  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
100/2007 Sb. 
Datum vyhlášení
11. prosince 2007 
Datum účinnosti
1. ledna 2008 
Klíčová slova
Insolvenční řízení, insolvenční správci - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Soudy  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
150/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
27. září 2002 
Datum účinnosti
27. září 2002 
Klíčová slova
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Nemocenské zabezpečení - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
213/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
14. prosince 2004 
Datum účinnosti
14. prosince 2004 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Soudy - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
8/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
9. února 1994 
Datum účinnosti
9. února 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Jednací řády - Kontrola - Armáda - obrana státu - Státní zastupitelství - Cizinci - Soudy - Policie - Trestní právo - procesní - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rehabilitace - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.)  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
80/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Státní zastupitelství - Trestní právo - Rejstřík trestů - Obce, obecní úřady - Soudy - Poplatky - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
19/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1995 
Datum účinnosti
15. června 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Byty - Školy - Parlament - Kontrola - Zemědělství - Pokuty a jiné sankce - Živnostenské podnikání - Soudy - Zpravodajské služby - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Sociálně ekonomické informace - Prezident republiky - Půda - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Domovní majetek - Rozpočet (státní) - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Civilní ochrana - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Občanské právo - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Církve - náboženské společnosti - Zdravotnictví - Řidiči - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Parlament