Vyhledávání 44 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  platný - účinný
Částka
116/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
14. listopadu 2011 
Datum účinnosti
29. listopadu 2011 
Klíčová slova
Bezpečnostní informační služba - Celnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Úřad pro zahraniční styky a informace - Zdravotnictví - Policie - Bezpečnostní sbory - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  platný - účinný
Částka
46/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
6. května 2010 
Datum účinnosti
6. května 2010 
Klíčová slova
Financování, finance, finanční úřady, finanční trh - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Zdravotnictví - Fondy, nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  platný - účinný
Částka
142/2009 Sb. 
Datum vyhlášení
17. prosince 2009 
Datum účinnosti
1. ledna 2010 
Klíčová slova
Financování, finance, finanční úřady, finanční trh - Zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví - Sociálně ekonomické informace, účetnictví  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  platný - účinný
Částka
109/2007 Sb. 
Datum vyhlášení
21. prosince 2007 
Datum účinnosti
1. ledna 2008 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví - Sociálně ekonomické informace, účetnictví  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
102/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
5. září 2012 
Datum účinnosti
20. září 2012 
Klíčová slova
Zdravotnictví - List o prohlídce zemřelého - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
38/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
7. dubna 2003 
Datum účinnosti
7. dubna 2003 
Klíčová slova
Celnictví - Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
78/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
7. října 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Fondy - nadace - Pojištění - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Penále - Zdravotnictví - Cenné papíry - Financování - Náhrada škody - Poplatky - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kauce  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
100/1997 
Datum vyhlášení
9. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Pojištění - Zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
87/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
17. října 1997 
Datum účinnosti
17. října 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Parlament - Tlumočníci - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Dovolená na zotavenou - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Náhrada škody - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Naturálie - Pohřebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Pracovní (služební) kázeň - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
48/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Film - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Zastupitelské úřady - Obchod - zahraniční - Tisk - Diplomatické osoby - Tělovýchova a sport - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Tabák - Autorské právo - Motorová vozidla - Televize - Rozhlas - Církve - náboženské společnosti - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Reklama - Pohřebnictví - Cestovní ruch - Armáda - obrana státu - Průmyslová práva - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
83/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
29. prosince 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Vědečtí a umělečtí pracovníci - Byty - Školy - Zdravotnictví - Daně - Zpravodajské služby - Tělovýchova a sport - Fondy - nadace - Kultura - Vězeňská služba České republiky - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Státní podniky - Závodní stravování - Armáda - obrana státu - Peněžní organizace - Půjčky - Policie - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
17/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
18. května 1995 
Datum účinnosti
18. května 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Poplatky - Tělovýchova a sport - Fondy - nadace - Kultura - Sdružení občanů - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Ochrana zvířat - Památky - Požární ochrana  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
66/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
1. listopadu 1993 
Datum účinnosti
1. listopadu 1993 
Klíčová slova
Fondy - nadace - Pojištění - Zdravotnictví - Cenné papíry  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
66/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
1. listopadu 1993 
Datum účinnosti
1. listopadu 1993 
Klíčová slova
Fondy - nadace - Pojištění - Zdravotnictví - Cenné papíry  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
52/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
6. srpna 1993 
Datum účinnosti
6. srpna 1993 
Klíčová slova
Byty - Půda - Životní prostředí - Zdravotnictví - Daně - Obce, obecní úřady - Stavebnictví - Domovní majetek - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
189/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Celnictví - Pracovněprávní (služební) vztahy - Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo financí