Vyhledávání 7 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  platný - účinný
Částka
116/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
14. listopadu 2011 
Datum účinnosti
29. listopadu 2011 
Klíčová slova
Bezpečnostní informační služba - Celnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Úřad pro zahraniční styky a informace - Zdravotnictví - Policie - Bezpečnostní sbory - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
38/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
7. dubna 2003 
Datum účinnosti
7. dubna 2003 
Klíčová slova
Celnictví - Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
87/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
17. října 1997 
Datum účinnosti
17. října 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Parlament - Tlumočníci - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Dovolená na zotavenou - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Náhrada škody - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Naturálie - Pohřebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Pracovní (služební) kázeň - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
48/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Film - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Zastupitelské úřady - Obchod - zahraniční - Tisk - Diplomatické osoby - Tělovýchova a sport - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Tabák - Autorské právo - Motorová vozidla - Televize - Rozhlas - Církve - náboženské společnosti - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Reklama - Pohřebnictví - Cestovní ruch - Armáda - obrana státu - Průmyslová práva - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
189/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Celnictví - Pracovněprávní (služební) vztahy - Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
73/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
14. července 2003 
Datum účinnosti
14. července 2003 
Klíčová slova
Celnictví - Pracovněprávní (služební) vztahy - Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
93/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
21. června 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Celnictví - Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo financí