Vyhledávání 3 dokumentů

Druh | status
Usnesení  |  platný - účinný
Částka
136/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
27. září 2005 
Datum účinnosti
27. září 2005 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví - Přestupky a jiné správní delikty - Potraviny  
Autor
Poslanecká sněmovna 
Druh | status
Usnesení  |  platný - účinný
Částka
94/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
29. června 2005 
Datum účinnosti
29. června 2005 
Klíčová slova
Pojištění - Kontrola - Zdravotnictví - Zaměstnanost - Veřejné zakázky - Havárie (havarijní prevence, havarijní plány atd.) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Doprava - silniční a městská - Armáda, obrana státu - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Pracovněprávní (služební) vztahy - Jaderné materiály, jaderná zařízení  
Autor
Poslanecká sněmovna 
Druh | status
Usnesení  |  platný - účinný
Částka
53/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
8. července 1998 
Datum účinnosti
8. července 1998 
Klíčová slova
Školy - Finanční a daňové orgány - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Jazyk, jazykové právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Daně - Devizové hospodářství - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Znalci a tlumočníci - Peněžní organizace - Měna a peněžní oběh - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Poslanecká sněmovna