Vyhledávání 83 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
84/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
16. června 2005 
Datum účinnosti
16. června 2005 
Klíčová slova
Celnictví - Kontrola - Zbraně a střelivo - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky, chemické látky a přípravky - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
19. května 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Celnictví - Přestupky - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Potraviny - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Inspekce - Tabák - Veterinární péče - Rozpočet (státní) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
8/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. března 1995 
Datum účinnosti
1. dubna 1995 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Správní řízení - Televize - Rozhlas - Doprava - všeobecně - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Tisk - Živnostenské podnikání - Mládež (mladiství) - Reklama - Tabák - Veterinární péče - Autorské právo - Zbraně a střelivo - Služby - Alkoholismus a jiné toxikomanie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
17/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Armáda - obrana státu - Služby - Vláda - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
131/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
8. prosince 2011 
Datum účinnosti
1. dubna 2012 
Klíčová slova
Veřejná správa - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Služby - Zdravotnictví - Přestupky a jiné správní delikty - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Parlament - Pojištění - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Družstevní organizace - Ceny - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Vláda - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
21. února 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
26. února 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Zbraně a střelivo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
15. července 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Obchod - zahraniční - Poplatky - Inspekce - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - hmotné - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Obchod - vnitřní - Doprava - všeobecně - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Parlament - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Civilní ochrana - Soudy - Diplomatické osoby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Policie - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Státní území - Byty - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Místní samospráva - Senát - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Informace - Odpady - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Vodní hospodářství - Zastupitelské úřady - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka - Kultura - Prezident republiky - Náhrada škody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Financování - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
86/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
19. července 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Nejvyšší kontrolní úřad - Správní řád - Zdravotnictví - Daně - Přestupky a jiné správní delikty - Místní samospráva - Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
105/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
14. listopadu 2014 
Datum účinnosti
1. září 2014 
Klíčová slova
Inspekce - Tabák - Dětské skupiny - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo práce a sociálních věcí - Služby - Zdravotnictví - Daně - Přestupky a jiné správní delikty - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Zpravodajské služby - Poplatky - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Azyl - Znalci a tlumočníci - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Pojištění - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Diplomatické osoby - Poplatky - Pěstounská péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Úřady práce - Motorová vozidla - Trestní právo - Rejstřík trestů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Pohřebnictví - Azyl - Ochrana veřejného pořádku - Armáda - obrana státu - Vláda - Informace - Měna a peněžní oběh - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. října 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Parlament - Stížnosti občanů - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Prezident republiky - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Státní občanství - Kontrola - Volby - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Kauce - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
110/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
24. listopadu 2014 
Datum účinnosti
1. dubna 2015 
Klíčová slova
Klinické zkoušky - Kontrola - Zdravotnické prostředky - Zdravotnictví - Přestupky a jiné správní delikty - Státní ústav pro kontrolu léčiv - Poplatky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
49/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
27. července 1994 
Datum účinnosti
30. července 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Školy - Parlament - Archivnictví - Živnostenské podnikání - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Dovolená na zotavenou - Prezident republiky - Trestní právo - hmotné - Sociální zabezpečení - Motorová vozidla - Náhrada škody - Přestupky - Kontrola - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Závodní stravování - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Peněžní organizace - Pracovněprávní vztahy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Celnictví - Školy - Pojištění - Konkurzy - Politické strany a politická hnutí - Pracovní doba (doba služby) - Soudy - Zpravodajské služby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Trestní právo - Rejstřík trestů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Policie - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Byty - Státní občanství - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Devizové hospodářství - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Místní samospráva - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Pohřebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Znalci a tlumočníci - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Vypořádání některých nároků a závazků státu - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
28. září 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Stavebnictví - Poplatky - Potraviny - Doprava - Obchod - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Pošta - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Televize - Přestupky - Rozhlas - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Krmiva - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
79/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Telekomunikace - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Obchodní právo - Ceny - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Pokuty - Rozpočet (státní) - Kontrola - Těžba nerostů - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Obchodní rejstřík - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Vláda - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Parlament