Vyhledávání 54 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
43/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
30. března 2004 
Datum účinnosti
1. dubna 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví - Voda, vodní hospoářství - Koupaliště, sauny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
3/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
10. ledna 2005 
Datum účinnosti
1. března 2005 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
42/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
26. března 2004 
Datum účinnosti
30. dubna 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
219/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
22. prosince 2004 
Datum účinnosti
1. ledna 2005 
Klíčová slova
Jednací řády - Pojištění - Kontrola - Zdravotnictví - Financování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
30/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1997 
Datum účinnosti
29. dubna 1997 
Klíčová slova
Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
29. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Výbušniny a hořlaviny - Archivnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vláda - Informace - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
62/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
24. srpna 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Energetika - Teplo, teplá voda - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Strojní zařízení - Zdravotnictví - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Motorová vozidla - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Plyn, plynárenství  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
94/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
2. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Zemědělství - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Potraviny - Obchod - Hnojiva - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Rybářství, rybolov - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady - Požární ochrana  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
110/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Vodní hospodářství - Konkurzy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Penále - Zdravotnictví - Daně - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Fondy - nadace - Hnojiva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Státní podniky - Půda - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Parlament - Zastupitelské úřady - Civilní služba - Soudy - Diplomatické osoby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Policie - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní občanství - Kontrola - Vazba - Státní zastupitelství - Cizinci - Zdravotnictví - Řidiči - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Obce, obecní úřady - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
93/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. listopadu 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Školy - Pojištění - Kontrola - Armáda - obrana státu - Zdravotnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo obrany 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
77/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
14. října 1999 
Datum účinnosti
14. října 1999 
Klíčová slova
Jazyk, jazykové právo - Veterinární péče - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Informace - Zdravotnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
37/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
1. června 1999 
Datum účinnosti
1. července 1999 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vodní hospodářství - Armáda - obrana státu - Vláda - Zdravotnictví - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady - Živelní pohromy  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Politické strany a politická hnutí - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Volby - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Trestní právo - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Amnestie - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Naturálie - Pohřebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
34/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
20. května 1999 
Datum účinnosti
20. května 1999 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Veterinární péče - Kontrola - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Zdravotnictví - Archivnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
78/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
7. října 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Fondy - nadace - Pojištění - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Penále - Zdravotnictví - Cenné papíry - Financování - Náhrada škody - Poplatky - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kauce  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
87/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
2. listopadu 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Poplatky - Evropská unie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Požární ochrana - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
106/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Počítače, počítačové programy - Veterinární péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Archivnictví - Obchod - zahraniční - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
101/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
10. prosince 1998 
Datum účinnosti
10. prosince 1998 
Klíčová slova
Veterinární péče - Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví