Vyhledávání 6 dokumentů

Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
62/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
24. srpna 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Energetika - Teplo, teplá voda - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Strojní zařízení - Zdravotnictví - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Motorová vozidla - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Plyn, plynárenství  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
110/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Vodní hospodářství - Konkurzy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Penále - Zdravotnictví - Daně - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Fondy - nadace - Hnojiva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Státní podniky - Půda - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
37/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
1. června 1999 
Datum účinnosti
1. července 1999 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vodní hospodářství - Armáda - obrana státu - Vláda - Zdravotnictví - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady - Živelní pohromy  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
4/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
19. ledna 1999 
Datum účinnosti
19. ledna 1999 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Školy - Mláděž (mladiství) - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Zdravotnictví - Tisk - Civilní služba - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Armáda - obrana státu - Financování - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Odpady  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
35/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1994 
Datum účinnosti
1. června 1994 
Klíčová slova
Červený kříž - Školy - Pojištění - Kontrola - Horská služba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Civilní služba - Soudy - Pohřebnictví - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Dovolená na zotavenou - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Sociální zabezpečení - Armáda - obrana státu - Kolektivní smlouvy - Odbory - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy - Tělovýchova - Požární ochrana - Pracovní doba  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
46/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
11. července 1994 
Datum účinnosti
15. července 1994 
Klíčová slova
Pohřebnictví - Ceny - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Pojištění - Kontrola - Sociální zabezpečení - Zdravotnictví - Mládež (mladiství)  
Autor
Vláda ČR