Vyhledávání 36 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
43/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
30. března 2004 
Datum účinnosti
1. dubna 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví - Voda, vodní hospoářství - Koupaliště, sauny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
3/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
10. ledna 2005 
Datum účinnosti
1. března 2005 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
42/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
26. března 2004 
Datum účinnosti
30. dubna 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
219/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
22. prosince 2004 
Datum účinnosti
1. ledna 2005 
Klíčová slova
Jednací řády - Pojištění - Kontrola - Zdravotnictví - Financování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
30/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1997 
Datum účinnosti
29. dubna 1997 
Klíčová slova
Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
94/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
2. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Zemědělství - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Potraviny - Obchod - Hnojiva - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Rybářství, rybolov - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady - Požární ochrana  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
93/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. listopadu 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Školy - Pojištění - Kontrola - Armáda - obrana státu - Zdravotnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo obrany 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
77/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
14. října 1999 
Datum účinnosti
14. října 1999 
Klíčová slova
Jazyk, jazykové právo - Veterinární péče - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Informace - Zdravotnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
34/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
20. května 1999 
Datum účinnosti
20. května 1999 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Veterinární péče - Kontrola - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Zdravotnictví - Archivnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
78/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
7. října 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Fondy - nadace - Pojištění - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Penále - Zdravotnictví - Cenné papíry - Financování - Náhrada škody - Poplatky - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kauce  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
87/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
2. listopadu 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Poplatky - Evropská unie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Požární ochrana - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
106/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Počítače, počítačové programy - Veterinární péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Archivnictví - Obchod - zahraniční - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
101/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
10. prosince 1998 
Datum účinnosti
10. prosince 1998 
Klíčová slova
Veterinární péče - Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
76/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
29. září 1998 
Datum účinnosti
1. října 1998 
Klíčová slova
Inspekce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Tabák - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Potraviny - Jaderné materiály, jaderná zařízení  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
44/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
12. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Domovní majetek - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Zdravotnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Půda - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Památky - Odpady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
49/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
1. července 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Školy - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Chalupy, chaty a rekreační domky - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Domovní majetek - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Doprava - všeobecně - Kontrola - Teplo, teplá voda - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Rodinný dům - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Reklama - Půda - Obce, obecní úřady - Památky - Odpady - Plyn, plynárenství - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
29/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
10. dubna 1998 
Datum účinnosti
10. dubna 1998 
Klíčová slova
Počítače, počítačové programy - Kontrola - Ochrana zvířat - Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
7/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
3. února 1998 
Datum účinnosti
3. února 1998 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1997 
Datum vyhlášení
22. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Veterinární péče - Autorské právo - Ochrana zvířat - Krmiva - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zemědělství