Vyhledávání 11 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
29. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Výbušniny a hořlaviny - Archivnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vláda - Informace - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Parlament - Zastupitelské úřady - Civilní služba - Soudy - Diplomatické osoby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Policie - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní občanství - Kontrola - Vazba - Státní zastupitelství - Cizinci - Zdravotnictví - Řidiči - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Obce, obecní úřady - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Politické strany a politická hnutí - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Volby - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Trestní právo - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Amnestie - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Naturálie - Pohřebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
26/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Poplatky - Inspekce - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vazba - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vězeňská služba České republiky - Armáda - obrana státu - Krmiva - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
44/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
10. června 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Konkurzy - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Drahé kovy a drahokamy - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Pohřebnictví - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Odpady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
43/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1996 
Datum účinnosti
1. ledna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Půda - Ochrana zvířat - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pokuty - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
75/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
13. prosince 1995 
Datum účinnosti
1. března 1996 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Bezpečnostní služby (soukromé) - Myslivost - Archivnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Soudy - Stavebnictví - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Tělovýchova a sport - Trestní právo - Rejstřík trestů - Muzea a galerie - Policie - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Shromáždění občanů - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Zkoušení a označování výrobků - Památky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
30/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. července 1995 
Datum účinnosti
1. září 1995 
Klíčová slova
Inspekce - Obchod - vnitřní - Správní řízení - Kontrola - Zemědělství - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Zkoušení a označování výrobků  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
114/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
12. července 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2004 
Klíčová slova
Státní správa - Telekomunikace - Pojištění - Pozemkové úřady - Energetika - Zemědělství - Puncovnictví a zkoušení drahých kovů - Finanční a daňové orgány - Soudy - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Veterinární péče - Pracovněprávní (služební) vztahy - Veřejný ochránce práv - Policie - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Letectví civilní - Televize - Kontrola - Volby - Nemocenské zabezpečení - Sociálně-právní ochrana dětí - Zdravotnictví - Ochrana osobních údajů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Vězeňská služba České republiky - Rostlinolékařská péče - Odbory - Kraje, krajské úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Občanské právo - procesní - Celnictví - Správní řízení - Zaměstnanost - Životní prostředí, ochrana přírody - Zpravodajské služby - Poplatky - Plemenitba hospodářských zvířat - Obchodní právo - Inspekce - Armáda, obrana státu - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Státní služba - Rozhlas - Státní zastupitelství - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Půda - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
4/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
4. února 1998 
Datum účinnosti
6. března 1998 
Klíčová slova
Národní majetek - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zdravotnictví - Soudy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Půda - Vláda - Obce, obecní úřady - Domovní majetek - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Státní území  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
23/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1994 
Datum účinnosti
1. června 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Školy - Konkurzy - Horská služba - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Obchodní právo - Družstevní organizace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Dovolená na zotavenou - Úřady práce - Kolektivní smlouvy - Náhrada škody - Policie - Tělovýchova - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Pracovní doba - Červený kříž - Kontrola - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Závodní stravování - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Peněžní organizace - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament