Vyhledávání 21 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
30/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1997 
Datum účinnosti
29. dubna 1997 
Klíčová slova
Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
29. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Výbušniny a hořlaviny - Archivnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vláda - Informace - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
62/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
24. srpna 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Energetika - Teplo, teplá voda - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Strojní zařízení - Zdravotnictví - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Motorová vozidla - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Plyn, plynárenství  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
110/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Vodní hospodářství - Konkurzy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Penále - Zdravotnictví - Daně - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Fondy - nadace - Hnojiva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Státní podniky - Půda - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
37/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
1. června 1999 
Datum účinnosti
1. července 1999 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vodní hospodářství - Armáda - obrana státu - Vláda - Zdravotnictví - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady - Živelní pohromy  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Politické strany a politická hnutí - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Volby - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Trestní právo - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Amnestie - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Naturálie - Pohřebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
87/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
2. listopadu 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Poplatky - Evropská unie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Požární ochrana - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
44/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
12. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Domovní majetek - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Zdravotnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Půda - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Památky - Odpady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
49/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
1. července 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Školy - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Chalupy, chaty a rekreační domky - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Domovní majetek - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Doprava - všeobecně - Kontrola - Teplo, teplá voda - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Rodinný dům - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Reklama - Půda - Obce, obecní úřady - Památky - Odpady - Plyn, plynárenství - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
4/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
19. ledna 1999 
Datum účinnosti
19. ledna 1999 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Školy - Mláděž (mladiství) - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Zdravotnictví - Tisk - Civilní služba - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Armáda - obrana státu - Financování - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Odpady  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
26/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Poplatky - Inspekce - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vazba - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vězeňská služba České republiky - Armáda - obrana státu - Krmiva - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
44/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
10. června 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Konkurzy - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Drahé kovy a drahokamy - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Pohřebnictví - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Odpady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1997 
Datum vyhlášení
22. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Veterinární péče - Autorské právo - Ochrana zvířat - Krmiva - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
112/1997 
Datum vyhlášení
31. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Stavebnictví - Poplatky - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Půda - Obce, obecní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
76/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
8. září 1997 
Datum účinnosti
8. září 1997 
Klíčová slova
Doprava - všeobecně - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zdravotnictví - Okresní a obvodní úřady - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Ministerstva a ostatní ústřední orgány  
Autor
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
36/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
5. května 1998 
Datum účinnosti
5. května 1998 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Energetika - Zdravotnictví - Archivnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
29/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
25. dubna 1997 
Datum účinnosti
25. dubna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Doprava - silniční a městská - Ochrana zvířat - Doprava - železniční - Náhrada škody  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
43/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1996 
Datum účinnosti
1. ledna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Půda - Ochrana zvířat - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pokuty - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
27/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 1995 
Datum účinnosti
1. července 1995 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Stavebnictví - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Dokumentace projektová a rozpočtová - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Měrová služba - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Policie - Okresní a obvodní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy