Vyhledávání 13 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Parlament - Zastupitelské úřady - Civilní služba - Soudy - Diplomatické osoby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Policie - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní občanství - Kontrola - Vazba - Státní zastupitelství - Cizinci - Zdravotnictví - Řidiči - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Obce, obecní úřady - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
93/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. listopadu 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Školy - Pojištění - Kontrola - Armáda - obrana státu - Zdravotnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo obrany 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
37/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
1. června 1999 
Datum účinnosti
1. července 1999 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vodní hospodářství - Armáda - obrana státu - Vláda - Zdravotnictví - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady - Živelní pohromy  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Politické strany a politická hnutí - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Volby - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Trestní právo - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Amnestie - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Naturálie - Pohřebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
44/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
12. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Domovní majetek - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Zdravotnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Půda - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Památky - Odpady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
4/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
19. ledna 1999 
Datum účinnosti
19. ledna 1999 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Školy - Mláděž (mladiství) - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Zdravotnictví - Tisk - Civilní služba - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Armáda - obrana státu - Financování - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Odpady  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
26/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Poplatky - Inspekce - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vazba - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vězeňská služba České republiky - Armáda - obrana státu - Krmiva - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
44/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
10. června 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Konkurzy - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Drahé kovy a drahokamy - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Pohřebnictví - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Odpady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
75/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
13. prosince 1995 
Datum účinnosti
1. března 1996 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Bezpečnostní služby (soukromé) - Myslivost - Archivnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Soudy - Stavebnictví - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Tělovýchova a sport - Trestní právo - Rejstřík trestů - Muzea a galerie - Policie - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Shromáždění občanů - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Zkoušení a označování výrobků - Památky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
27/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 1995 
Datum účinnosti
1. července 1995 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Stavebnictví - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Dokumentace projektová a rozpočtová - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Měrová služba - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Policie - Okresní a obvodní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
36/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
3. června 1994 
Datum účinnosti
3. června 1994 
Klíčová slova
Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Státní zastupitelství - Cizinci - Finanční a daňové orgány - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Soudy - Výkon trestu odnětí svobody - Kultura - Vězeňská služba České republiky - Pohřebnictví - Sdružení občanů - Prezident republiky - Úřady práce - Advokacie - advokáti - Sociální zabezpečení - Armáda - obrana státu - Policie - Trestní právo - procesní - Pracovněprávní vztahy - Alkoholismus a jiné toxikomanie  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
35/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1994 
Datum účinnosti
1. června 1994 
Klíčová slova
Červený kříž - Školy - Pojištění - Kontrola - Horská služba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Civilní služba - Soudy - Pohřebnictví - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Dovolená na zotavenou - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Sociální zabezpečení - Armáda - obrana státu - Kolektivní smlouvy - Odbory - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy - Tělovýchova - Požární ochrana - Pracovní doba  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
23/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1994 
Datum účinnosti
1. června 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Školy - Konkurzy - Horská služba - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Obchodní právo - Družstevní organizace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Dovolená na zotavenou - Úřady práce - Kolektivní smlouvy - Náhrada škody - Policie - Tělovýchova - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Pracovní doba - Červený kříž - Kontrola - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Závodní stravování - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Peněžní organizace - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament