Vyhledávání 54 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
19. května 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Celnictví - Přestupky - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Potraviny - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Inspekce - Tabák - Veterinární péče - Rozpočet (státní) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
17/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Armáda - obrana státu - Služby - Vláda - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Parlament - Pojištění - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Družstevní organizace - Ceny - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Vláda - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
14. května 1997 
Datum účinnosti
14. května 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Školy - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Poplatky - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
21. února 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
26. února 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Zbraně a střelivo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
15. července 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Obchod - zahraniční - Poplatky - Inspekce - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - hmotné - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Obchod - vnitřní - Doprava - všeobecně - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. října 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Parlament - Stížnosti občanů - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Prezident republiky - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Státní občanství - Kontrola - Volby - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Kauce - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
36/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
3. června 1994 
Datum účinnosti
3. června 1994 
Klíčová slova
Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Státní zastupitelství - Cizinci - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Soudy - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Kultura - Vězeňská služba České republiky - Pohřebnictví - Sdružení občanů - Advokacie - advokáti - Mezinárodní organizace - Sociální zabezpečení - Armáda - obrana státu - Pokuty - Policie - Trestní právo - procesní - Alkoholismus a jiné toxikomanie  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
79/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Telekomunikace - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Obchodní právo - Ceny - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Pokuty - Rozpočet (státní) - Kontrola - Těžba nerostů - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Obchodní rejstřík - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Vláda - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
1. července 1997 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Celnictví - Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Konkurzy - Živnostenské podnikání - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Daně - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Státní podniky - Obchodní rejstřík - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Stavebnictví - Poplatky - Ceny - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Přestupky - Kontrola - Teplo, teplá voda - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Vězeňská služba České republiky - Doprava - silniční a městská - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Obce, obecní úřady - Plyn, plynárenství - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
83/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1993 
Datum účinnosti
1. ledna 1994 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Školy - Parlament - Kontrola - Zemědělství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Bezpečnostní informační služba - Prezident republiky - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Cenné papíry - Obce, obecní úřady - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Česká národní rada 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
52/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
2. července 1998 
Datum účinnosti
1. listopadu 1998 (§ 7 1. srpna 1998) 
Klíčová slova
Celnictví - Parlament - Finanční a daňové orgány - Vědecko-technický rozvoj - Soudy - Zpravodajské služby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Drahé kovy a drahokamy - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Státní území - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Zdravotnictví - Místní samospráva - Evropská unie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Průmyslová práva - Vláda - Peněžní organizace - Měna a peněžní oběh - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
91/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Pošta - Kontrola - Armáda - obrana státu - Zdravotnictví - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány  
Autor
Ministerstvo obrany 
Druh | status
Usnesení  |  platný - účinný
Částka
53/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
8. července 1998 
Datum účinnosti
8. července 1998 
Klíčová slova
Školy - Finanční a daňové orgány - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Jazyk, jazykové právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Daně - Devizové hospodářství - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Znalci a tlumočníci - Peněžní organizace - Měna a peněžní oběh - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Poslanecká sněmovna 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
8/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
11. února 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Národní majetek - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Civilní služba - Politické strany a politická hnutí - Bytová výstavba - Družstevní organizace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Pracovněprávní (služební) vztahy - Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba - Domovní majetek - Policie - Okresní a obvodní úřady - Byty - Doprava - všeobecně - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Komory - Nemocenské zabezpečení - Cizinci - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Naturálie - Sdružení občanů - Závodní stravování - Znalci a tlumočníci - Armáda - obrana státu - Odbory - Peněžní organizace - Veřejná soutěž - Památky - Celnictví - Školy - Vodní hospodářství - Konkurzy - Vklady - Stavebnictví - Rehabilitace - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Autorské právo - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Cenné papíry - Půjčky - Náhrada škody - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Těžba nerostů - Akciové a jiné obchodní společnosti - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Půda - Průmyslová práva - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Nebytové prostory - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Předseda poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
19/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
18. března 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Parlament - Pojištění - Evidence obyvatelstva - Penále - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Družstevní organizace - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Prezident republiky - Úřady práce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům - Policie - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kontrola - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
33/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
22. dubna 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Pojištění - Evidence obyvatelstva - Civilní služba - Soudy - Pěstounská péče - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Úřady práce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům - Motorová vozidla - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Počítače, počítačové programy - Kontrola - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Pohřebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Armáda - obrana státu - Peněžní organizace  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
65/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
12. srpna 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Doprava - všeobecně - Kontrola - Konkurzy - Líh - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Penále - Zastupitelské úřady - Zdravotnictví - Daně - Obchod - zahraniční - Diplomatické osoby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Tabák - Paliva - Pivovary  
Autor
Předseda poslanecké sněmovny