Vyhledávání 14 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
29. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Výbušniny a hořlaviny - Archivnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vláda - Informace - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Parlament - Zastupitelské úřady - Civilní služba - Soudy - Diplomatické osoby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Policie - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní občanství - Kontrola - Vazba - Státní zastupitelství - Cizinci - Zdravotnictví - Řidiči - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Obce, obecní úřady - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
37/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
1. června 1999 
Datum účinnosti
1. července 1999 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vodní hospodářství - Armáda - obrana státu - Vláda - Zdravotnictví - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady - Živelní pohromy  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
44/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
12. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Domovní majetek - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Zdravotnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Půda - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Památky - Odpady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
49/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
1. července 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Školy - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Chalupy, chaty a rekreační domky - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Domovní majetek - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Doprava - všeobecně - Kontrola - Teplo, teplá voda - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Rodinný dům - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Reklama - Půda - Obce, obecní úřady - Památky - Odpady - Plyn, plynárenství - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
44/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
10. června 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Konkurzy - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Drahé kovy a drahokamy - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Pohřebnictví - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Odpady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
112/1997 
Datum vyhlášení
31. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Stavebnictví - Poplatky - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Půda - Obce, obecní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
43/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1996 
Datum účinnosti
1. ledna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Půda - Ochrana zvířat - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pokuty - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
50/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
31. srpna 1995 
Datum účinnosti
1. září 1995 
Klíčová slova
Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví - Zkoušení a označování výrobků - Obce, obecní úřady  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
27/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 1995 
Datum účinnosti
1. července 1995 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Stavebnictví - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Dokumentace projektová a rozpočtová - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Měrová služba - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Policie - Okresní a obvodní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
35/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1994 
Datum účinnosti
1. června 1994 
Klíčová slova
Červený kříž - Školy - Pojištění - Kontrola - Horská služba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Civilní služba - Soudy - Pohřebnictví - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Dovolená na zotavenou - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Sociální zabezpečení - Armáda - obrana státu - Kolektivní smlouvy - Odbory - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy - Tělovýchova - Požární ochrana - Pracovní doba  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
52/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
6. srpna 1993 
Datum účinnosti
6. srpna 1993 
Klíčová slova
Inspekce - Ochrana přírody - Sociálně ekonomické informace - Kontrola - Životní prostředí - Poplatky - ostatní - Zdravotnictví - Obce, obecní úřady - Pokuty - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
114/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
12. července 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2004 
Klíčová slova
Státní správa - Telekomunikace - Pojištění - Pozemkové úřady - Energetika - Zemědělství - Puncovnictví a zkoušení drahých kovů - Finanční a daňové orgány - Soudy - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Veterinární péče - Pracovněprávní (služební) vztahy - Veřejný ochránce práv - Policie - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Letectví civilní - Televize - Kontrola - Volby - Nemocenské zabezpečení - Sociálně-právní ochrana dětí - Zdravotnictví - Ochrana osobních údajů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Vězeňská služba České republiky - Rostlinolékařská péče - Odbory - Kraje, krajské úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Občanské právo - procesní - Celnictví - Správní řízení - Zaměstnanost - Životní prostředí, ochrana přírody - Zpravodajské služby - Poplatky - Plemenitba hospodářských zvířat - Obchodní právo - Inspekce - Armáda, obrana státu - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Státní služba - Rozhlas - Státní zastupitelství - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Půda - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
4/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
4. února 1998 
Datum účinnosti
6. března 1998 
Klíčová slova
Národní majetek - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zdravotnictví - Soudy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Půda - Vláda - Obce, obecní úřady - Domovní majetek - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Státní území  
Autor
Parlament