Vyhledávání 45 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
17/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Armáda - obrana státu - Služby - Vláda - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
21. února 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
26. února 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Zbraně a střelivo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
15. července 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Obchod - zahraniční - Poplatky - Inspekce - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - hmotné - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Obchod - vnitřní - Doprava - všeobecně - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Parlament - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Civilní ochrana - Soudy - Diplomatické osoby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Policie - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Státní území - Byty - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Místní samospráva - Senát - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Informace - Odpady - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Vodní hospodářství - Zastupitelské úřady - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka - Kultura - Prezident republiky - Náhrada škody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Financování - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Zpravodajské služby - Poplatky - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Azyl - Znalci a tlumočníci - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Pojištění - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Diplomatické osoby - Poplatky - Pěstounská péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Úřady práce - Motorová vozidla - Trestní právo - Rejstřík trestů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Pohřebnictví - Azyl - Ochrana veřejného pořádku - Armáda - obrana státu - Vláda - Informace - Měna a peněžní oběh - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. října 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Parlament - Stížnosti občanů - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Prezident republiky - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Státní občanství - Kontrola - Volby - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Kauce - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
36/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
3. června 1994 
Datum účinnosti
3. června 1994 
Klíčová slova
Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Státní zastupitelství - Cizinci - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Soudy - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Kultura - Vězeňská služba České republiky - Pohřebnictví - Sdružení občanů - Advokacie - advokáti - Mezinárodní organizace - Sociální zabezpečení - Armáda - obrana státu - Pokuty - Policie - Trestní právo - procesní - Alkoholismus a jiné toxikomanie  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Celnictví - Školy - Pojištění - Konkurzy - Politické strany a politická hnutí - Pracovní doba (doba služby) - Soudy - Zpravodajské služby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Trestní právo - Rejstřík trestů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Policie - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Byty - Státní občanství - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Devizové hospodářství - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Místní samospráva - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Pohřebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Znalci a tlumočníci - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Vypořádání některých nároků a závazků státu - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
28. září 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Stavebnictví - Poplatky - Potraviny - Doprava - Obchod - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Pošta - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Televize - Přestupky - Rozhlas - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Krmiva - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
1. července 1997 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Celnictví - Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Konkurzy - Živnostenské podnikání - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Daně - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Státní podniky - Obchodní rejstřík - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. dubna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Pojištění - Zastupitelské úřady - Soudy - Pěstounská péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Rodinné právo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Státní občanství - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Azyl - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Stavebnictví - Poplatky - Ceny - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Přestupky - Kontrola - Teplo, teplá voda - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Vězeňská služba České republiky - Doprava - silniční a městská - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Obce, obecní úřady - Plyn, plynárenství - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
52/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
2. července 1998 
Datum účinnosti
1. listopadu 1998 (§ 7 1. srpna 1998) 
Klíčová slova
Celnictví - Parlament - Finanční a daňové orgány - Vědecko-technický rozvoj - Soudy - Zpravodajské služby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Drahé kovy a drahokamy - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Státní území - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Zdravotnictví - Místní samospráva - Evropská unie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Průmyslová práva - Vláda - Peněžní organizace - Měna a peněžní oběh - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
112/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. dubna 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Parlament - Pojištění - Konkurzy - Střet zájmů - Audit, auditoři - Finanční a daňové orgány - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Obchodní právo - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úvěrování - Cenné papíry - Trestní právo - Rejstřík trestů - Občanské právo - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Kontrola - Nucená správa - Akciové a jiné obchodní společnosti - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Daně - Senát - Evropská unie - Kauce - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Vláda - Informace - Peněžní organizace - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
117/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
18. července 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Myslivost - Evidence obyvatelstva - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Soudy - Referendum - Stavebnictví, stavební úřady - Územní členění státu - Tabák - Veterinární péče - Kanalizace - Veřejný ochránce práv - Domovní majetek - Policie - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Rozpočty (státní i jiné) - Televize - Zdravotnictví - Regionální rozvoj - Havárie (havarijní prevence, havarijní plány atd.) - Azyl - Obecně prospěšné společnosti - Krmiva - Alkoholizmus a jiné toxikomanie - Památky - Odpady - Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Výbušniny a hořlaviny - Zaměstnanost - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Armáda, obrana státu - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky, chemické látky a přípravky - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Rozhlas - Voda, vodní hospodářství - Těžba nerostů - Shromažďování občanů - Výkon trestu odnětí svobody - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Reklama - Geologické práce - Báňské úřady - Matriky - Byty, bydlení - Požární ochrana - Národní majetek - Státní správa - Vyhlašování právních předpisů - Pojištění - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Privatizace - Finanční a daňové orgány - Tisk - Civilní služba - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Družstevní organizace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Všeobecná veřejná správa - Ryby, rybářství, rybolov - Cestovní doklady - Fondy, nadace - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Krizové stavy, krizové řízení - Občanské průkazy - Státní občanství - Kontrola - Lázně - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Sociálně-právní ochrana dětí - Komunikace (pozemní) - Ověřování - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Pohřebnictví - Rostlinolékařská péče - Hlavní město Praha - Kraje, krajské úřady - Národnostní menšiny - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Národní výbory - Archivnictví - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Rehabilitace - Kultura - Ceny - Lesy, lesní hospodářství - Investice, investiční pobídky - Přestupky a jiné správní delikty - Rodinné právo - Náhrada škody - Daně - Veřejné zakázky - Doprava - silniční a městská - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Půda - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Nebytové prostory - Obce, obecní úřady - Integrovaný záchranný systém  
Autor
Parlament 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
8/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
11. února 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Národní majetek - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Civilní služba - Politické strany a politická hnutí - Bytová výstavba - Družstevní organizace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Pracovněprávní (služební) vztahy - Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba - Domovní majetek - Policie - Okresní a obvodní úřady - Byty - Doprava - všeobecně - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Komory - Nemocenské zabezpečení - Cizinci - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Naturálie - Sdružení občanů - Závodní stravování - Znalci a tlumočníci - Armáda - obrana státu - Odbory - Peněžní organizace - Veřejná soutěž - Památky - Celnictví - Školy - Vodní hospodářství - Konkurzy - Vklady - Stavebnictví - Rehabilitace - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Autorské právo - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Cenné papíry - Půjčky - Náhrada škody - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Těžba nerostů - Akciové a jiné obchodní společnosti - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Půda - Průmyslová práva - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Nebytové prostory - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Předseda poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
19/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
18. března 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Parlament - Pojištění - Evidence obyvatelstva - Penále - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Družstevní organizace - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Prezident republiky - Úřady práce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům - Policie - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kontrola - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
17/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
18. května 1995 
Datum účinnosti
1. května 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Vodní hospodářství - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Soudy - Družstevní organizace - Ceny - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Rozhodčí řízení - Náhrada škody - Policie - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament