Vyhledávání 16 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
30/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1997 
Datum účinnosti
29. dubna 1997 
Klíčová slova
Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
62/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
24. srpna 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Energetika - Teplo, teplá voda - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Strojní zařízení - Zdravotnictví - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Motorová vozidla - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Plyn, plynárenství  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
87/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
2. listopadu 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Poplatky - Evropská unie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Požární ochrana - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
106/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Počítače, počítačové programy - Veterinární péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Archivnictví - Obchod - zahraniční - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
76/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
29. září 1998 
Datum účinnosti
1. října 1998 
Klíčová slova
Inspekce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Tabák - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Potraviny - Jaderné materiály, jaderná zařízení  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
26/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Poplatky - Inspekce - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vazba - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vězeňská služba České republiky - Armáda - obrana státu - Krmiva - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
44/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
10. června 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Konkurzy - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Drahé kovy a drahokamy - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Pohřebnictví - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Odpady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1997 
Datum vyhlášení
22. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Veterinární péče - Autorské právo - Ochrana zvířat - Krmiva - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
112/1997 
Datum vyhlášení
31. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Stavebnictví - Poplatky - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Půda - Obce, obecní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
98/1997 
Datum vyhlášení
12. prosince 1997 
Datum účinnosti
12. prosince 1997 
Klíčová slova
Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
29/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
25. dubna 1997 
Datum účinnosti
25. dubna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Doprava - silniční a městská - Ochrana zvířat - Doprava - železniční - Náhrada škody  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
43/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1996 
Datum účinnosti
1. ledna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Půda - Ochrana zvířat - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pokuty - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
58/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. července 1996 
Datum účinnosti
1. září 1996 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Veterinární péče - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Zkoušení a označování výrobků - Obchod - zahraniční - Krmiva - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
75/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
13. prosince 1995 
Datum účinnosti
1. března 1996 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Bezpečnostní služby (soukromé) - Myslivost - Archivnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Soudy - Stavebnictví - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Tělovýchova a sport - Trestní právo - Rejstřík trestů - Muzea a galerie - Policie - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Shromáždění občanů - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Zkoušení a označování výrobků - Památky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
83/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
23. října 1998 
Datum účinnosti
23. října 1998 
Klíčová slova
Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví