Vyhledávání 46 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
19. května 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Celnictví - Přestupky - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Potraviny - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Inspekce - Tabák - Veterinární péče - Rozpočet (státní) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Parlament - Pojištění - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Družstevní organizace - Ceny - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Vláda - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
14. května 1997 
Datum účinnosti
14. května 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Školy - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Poplatky - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
26. února 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Zbraně a střelivo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Parlament - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Civilní ochrana - Soudy - Diplomatické osoby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Policie - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Státní území - Byty - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Místní samospráva - Senát - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Informace - Odpady - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Vodní hospodářství - Zastupitelské úřady - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka - Kultura - Prezident republiky - Náhrada škody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Financování - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
29/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
25. března 2011 
Datum účinnosti
1. dubna 2011 
Klíčová slova
Evidence obyvatelstva - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Zaměstnanost - Pojištění, pojišťovnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Družstevní organizace - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Armáda, obrana státu - Pracovněprávní (služební) vztahy - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, naturálie - Úřad práce České republiky - Státní služba - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – všeobecně - Rozpočty (státní i jiné) - Platební neschopnost - Kontrola - Nemocenské zabezpečení - Sociálně-právní ochrana dětí - Cizinci - Úrazové pojištění - Zdravotnictví - Daně - Insolvenční řízení, insolvenční správci - Veřejné zakázky - Kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání - Hmotná nouze - Služby - Peněžní organizace - Životní a existenční minimum - Investice, investiční pobídky, investiční doporučení, kolektivní investování - Školy, vzdělávání  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
83/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1993 
Datum účinnosti
1. ledna 1994 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Školy - Parlament - Kontrola - Zemědělství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Bezpečnostní informační služba - Prezident republiky - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Cenné papíry - Obce, obecní úřady - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Česká národní rada 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
70/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 2008 
Datum účinnosti
15. května 2008 
Klíčová slova
Inspekce - Tabák - Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Předseda vlády 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
70/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 2008 
Datum účinnosti
15. května 2008 
Klíčová slova
Inspekce - Tabák - Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Předseda vlády 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
117/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
18. července 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Myslivost - Evidence obyvatelstva - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Soudy - Referendum - Stavebnictví, stavební úřady - Územní členění státu - Tabák - Veterinární péče - Kanalizace - Veřejný ochránce práv - Domovní majetek - Policie - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Rozpočty (státní i jiné) - Televize - Zdravotnictví - Regionální rozvoj - Havárie (havarijní prevence, havarijní plány atd.) - Azyl - Obecně prospěšné společnosti - Krmiva - Alkoholizmus a jiné toxikomanie - Památky - Odpady - Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Výbušniny a hořlaviny - Zaměstnanost - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Armáda, obrana státu - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky, chemické látky a přípravky - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Rozhlas - Voda, vodní hospodářství - Těžba nerostů - Shromažďování občanů - Výkon trestu odnětí svobody - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Reklama - Geologické práce - Báňské úřady - Matriky - Byty, bydlení - Požární ochrana - Národní majetek - Státní správa - Vyhlašování právních předpisů - Pojištění - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Privatizace - Finanční a daňové orgány - Tisk - Civilní služba - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Družstevní organizace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Všeobecná veřejná správa - Ryby, rybářství, rybolov - Cestovní doklady - Fondy, nadace - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Krizové stavy, krizové řízení - Občanské průkazy - Státní občanství - Kontrola - Lázně - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Sociálně-právní ochrana dětí - Komunikace (pozemní) - Ověřování - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Pohřebnictví - Rostlinolékařská péče - Hlavní město Praha - Kraje, krajské úřady - Národnostní menšiny - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Národní výbory - Archivnictví - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Rehabilitace - Kultura - Ceny - Lesy, lesní hospodářství - Investice, investiční pobídky - Přestupky a jiné správní delikty - Rodinné právo - Náhrada škody - Daně - Veřejné zakázky - Doprava - silniční a městská - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Půda - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Nebytové prostory - Obce, obecní úřady - Integrovaný záchranný systém  
Autor
Parlament 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
78/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
15. října 1999 
Datum účinnosti
25. května 1999 
Klíčová slova
Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Penále - Stavebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Bytová výstavba - Dokumentace projektová a rozpočtová - Chalupy, chaty a rekreační domky - Inspekce - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Půda - Geologický průzkum - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Odpady  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
8/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
11. února 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Národní majetek - Parlament - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Civilní služba - Politické strany a politická hnutí - Bytová výstavba - Družstevní organizace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Pracovněprávní (služební) vztahy - Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba - Domovní majetek - Policie - Okresní a obvodní úřady - Byty - Doprava - všeobecně - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Komory - Nemocenské zabezpečení - Cizinci - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Naturálie - Sdružení občanů - Závodní stravování - Znalci a tlumočníci - Armáda - obrana státu - Odbory - Peněžní organizace - Veřejná soutěž - Památky - Celnictví - Školy - Vodní hospodářství - Konkurzy - Vklady - Stavebnictví - Rehabilitace - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Autorské právo - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Cenné papíry - Půjčky - Náhrada škody - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Těžba nerostů - Akciové a jiné obchodní společnosti - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Mládež (mladiství) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Půda - Průmyslová práva - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Nebytové prostory - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Předseda poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
65/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
12. srpna 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Doprava - všeobecně - Kontrola - Konkurzy - Líh - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Penále - Zastupitelské úřady - Zdravotnictví - Daně - Obchod - zahraniční - Diplomatické osoby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Tabák - Paliva - Pivovary  
Autor
Předseda poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
70/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
4. září 1996 
Datum účinnosti
1. června 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Celnictví - Pojištění - Konkurzy - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Živnostenské podnikání - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Poplatky - Rehabilitace - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Náhrada škody - Pokuty - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Kontrola - Volby - Nucená správa - Nemocenské zabezpečení - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Státní podniky - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
17/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
18. května 1995 
Datum účinnosti
1. května 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Vodní hospodářství - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Soudy - Družstevní organizace - Ceny - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Rozhodčí řízení - Náhrada škody - Policie - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
44/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
8. července 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Školy - Pojištění - Zemědělství - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Rehabilitace - Družstevní organizace - Kultura - Sociální zabezpečení - Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům - Půjčky - Náhrada škody - Pokuty - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Byty - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Nemocenské zabezpečení - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Závodní stravování - Armáda - obrana státu - Služby - Pracovněprávní vztahy - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Předseda Poslanecké sněmovny 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
24/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
7. dubna 2014 
Datum účinnosti
1. května 2014 
Klíčová slova
Evidence obyvatelstva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Český statistický úřad - Zemědělství - Informace, informatika, informační systémy - Finanční a daňové orgány - Námořní plavba - Jedy, látky škodlivé zdraví, nebezpečné látky, omamné látky a návykové látky, psychotropní látky, chemické látky a přípravky - Pojištění, pojišťovnictví - Státní zemědělský intervenční fond - Stavební spoření - Veterinární péče - Doprava – všeobecně - Policie - Cestovní doklady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – všeobecně - Ovzduší - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Krizové stavy, krizové řízení - Veřejná správa - Občanské průkazy - Kontrola - Nemocenské zabezpečení - Sociálně-právní ochrana dětí - Dobrovolnická služba - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Ochrana osobních údajů - Místní samospráva - Bezpečnostní informační služba - Doprava – silniční a městská - Hmotná nouze - Geologický průzkum - Hlavní město Praha - Kraje, krajské úřady - Motorová a jiná vozidla - Bezpečnostní sbory - Školy, vzdělávání - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Lidské tkáně a buňky - Zaměstnanost - Životní prostředí, ochrana přírody - Zpravodajské služby - Bezpečnostní materiál - Plemenitba hospodářských zvířat - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Inspekce - Oxid uhličitý - Lesy, lesní hospodářství - Autorské právo - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, účetní výkazy - Přestupky a jiné správní delikty - Obaly - Integrovaná prevence - Pyrotechnické výrobky - Voda, vodní hospodářství - Těžba nerostů - Bezpečnost výrobků - Doprava – železniční - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Báňské úřady - Zbraně a střelivo - Zoologické zahrady - Obce, obecní úřady - Integrovaný záchranný systém - Vojenské zpravodajství - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
105/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
3. července 2006 
Datum účinnosti
3. července 2006 
Klíčová slova
Celnictví - Národní majetek - Školy - Energetika - Evidence obyvatelstva - Zemědělství - Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Zpravodajské služby - Rehabilitace, restituce - Doprava - námořní - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Státní zemědělský intervenční fond - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Státní bezpečnost (bývalá) - Státní fond kultury - Stavební spoření - Veřejný ochránce práv - Cenné papíry - Rodinné právo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Fondy, nadace - Penzijní pojištění, penzijní připojištění - Státní zastupitelství, státní zástupci - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Občanské průkazy - Voda, vodní hospodářství - Kontrola - Těžba nerostů - Probační a mediační služba - Zakarpatská Ukrajina - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry - Ochrana osobních údajů - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Sdružení občanů - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Báňské úřady - Matriky - Kinematografie - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
87/2009 Sb. 
Datum vyhlášení
3. září 2009 
Datum účinnosti
1. ledna 2011 
Klíčová slova
Ochrana hospodářské soutěže - Audiovizuální díla - Telekomunikace - Myslivost - Energetika - Evidence obyvatelstva - Finanční arbitr - Okresy, okresní úřady - Soudy - Kapitálový trh - Pojištění, pojišťovnictví - Stavebnictví, stavební úřady - Stavební spoření - Tabák - Veterinární péče - Registrované partnerství - Kanalizace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo průmyslu a obchodu - Veřejný ochránce práv - Letectví civilní - Rozpočty (státní i jiné) - Televize - Nemocenské zabezpečení - Ropa - Legalizace výnosů z trestné činnosti - Penzijní pojištění, penzijní připojištění, penzijní fond - Zdravotnictví - Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče - Občanské právo – procesní - Havárie (havarijní prevence, havarijní plány atd.) - Ochrana osobních údajů - Azyl - Peněžní organizace - Komunikace (pozemní) (viz též Doprava – silniční a městská) - Krmiva - Kinematografie - Školy, vzdělávání - Odpady - Plyn, plynárenství - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Veřejné výzkumné instituce - Pohonné hmoty - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Střet zájmů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Trestní právo – procesní - Lidské tkáně a buňky - Notáři a správci dědictví - Zaměstnanost - Bezpečnostní materiál - Odpovědnost z provozu vozidla - Plemenitba hospodářských zvířat - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Finanční konglomeráty - Armáda, obrana státu - Osivo a sadba - Obaly - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Rozhlas - Občanské právo – hmotné - Voda, vodní hospodářství - Těžba nerostů - Líh - Akciové a jiné obchodní společnosti - Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) - Devizové hospodářství - Bezpečnost výrobků - Advokacie, advokáti - Reklama - Hnojiva - Geologické práce - Hlavní město Praha (viz též Obce, obecní úřady) - Nemovitosti - Platební a zúčtovací styk - Báňské úřady - Registrační pokladny - Služby - Správní řád - Zoologické zahrady - Válečné hroby - Požární ochrana - Zemědělství - Informace, informatika, informační systémy - Ochrana spotřebitele - Finanční a daňové orgány - Tisk - Fond národního majetku České republiky - Potraviny - Státní zemědělský intervenční fond - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Družstevní organizace - Pošta - Antarktida - Zeměměřictví - Ryby, rybářství, rybolov - Veřejné sbírky - Koncesní smlouvy a koncesní řízení - Víno, vinařství - Cestovní doklady - Dluhopisy - Fondy, nadace - Evropská společenství - Ovzduší - Krizové stavy, krizové řízení - Veřejná správa - Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Kontrola - Lázně - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Ochrana práv k odrůdám - Exekuce - Místní samospráva - Rostlinolékařská péče - Kraje, krajské úřady - Motorová a jiná vozidla - Transplantace - Celnictví - Obnovitelné zdroje - Nabídky převzetí - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Chmel - Kultura - Drahé kovy a drahokamy - Lesy, lesní hospodářství - Geneticky modifikované organismy a produkty - Knihovny - Boj proti terorismu - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Cenné papíry - Přestupky a jiné správní delikty - Rodinné právo - Muzea a galerie - Mezinárodní sankce - Daně - Insolvenční řízení, insolvenční správci - Veřejné zakázky - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Zbraně a střelivo - Trestní právo – hmotné - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Česká národní banka - Obce, obecní úřady - Integrovaný záchranný systém - Investice, investiční pobídky, investiční doporučení, kolektivní investování - Veřejná podpora a jiné podpory  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
155/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
11. listopadu 2005 
Datum účinnosti
1. ledna 2006 
Klíčová slova
Myslivost - Pojištění - Burzy - Evidence obyvatelstva - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Finanční a daňové orgány - Potraviny - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Tabák - Veterinární péče - Zeměměřictví - Všeobecná veřejná správa - Ryby, rybářství, rybolov - Víno, vinařství - Geneticky modifikované organismy a genetické produkty - Krizové stavy, krizové řízení - Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Informace, informatika - Mezinárodní mír a bezpečnost - Kontrola - Lázně - Cizinci - Legalizace výnosů z trestné činnosti - Ochrana práv k odrůdám - Zdravotnictví - Ochrana osobních údajů - Azyl - Rostlinolékařská péče - Krmiva - Odpady - Celnictví - Irácká republika - Archivnictví - Zaměstnanost - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Chmel - Plemenitba hospodářských zvířat - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Lesy, lesní hospodářství - Osivo a sadba - Obaly - Státní služba - Afghánistán - Integrovaná prevence - Voda, vodní hospodářství - Daně - Devizové hospodářství - Elektrický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace - Reklama - Hnojiva - Geologické práce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Půda - Zbraně a střelivo - Správní řád - Spisová služba  
Autor
Parlament