Vyhledávání 20 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
30/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1997 
Datum účinnosti
29. dubna 1997 
Klíčová slova
Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
94/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
2. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Zemědělství - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Potraviny - Obchod - Hnojiva - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Rybářství, rybolov - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady - Požární ochrana  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
110/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Vodní hospodářství - Konkurzy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Zemědělství - Finanční a daňové orgány - Penále - Zdravotnictví - Daně - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Fondy - nadace - Hnojiva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Státní podniky - Půda - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
77/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
14. října 1999 
Datum účinnosti
14. října 1999 
Klíčová slova
Jazyk, jazykové právo - Veterinární péče - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Informace - Zdravotnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
34/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
20. května 1999 
Datum účinnosti
20. května 1999 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Veterinární péče - Kontrola - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Zdravotnictví - Archivnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
101/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
10. prosince 1998 
Datum účinnosti
10. prosince 1998 
Klíčová slova
Veterinární péče - Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
76/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
29. září 1998 
Datum účinnosti
1. října 1998 
Klíčová slova
Inspekce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Tabák - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Potraviny - Jaderné materiály, jaderná zařízení  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
44/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
12. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Domovní majetek - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Zdravotnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Půda - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Památky - Odpady - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
49/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
1. července 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Školy - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Energetika - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Chalupy, chaty a rekreační domky - Kultura - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Motorová vozidla - Domovní majetek - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Doprava - všeobecně - Kontrola - Teplo, teplá voda - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Rodinný dům - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Reklama - Půda - Obce, obecní úřady - Památky - Odpady - Plyn, plynárenství - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
7/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
3. února 1998 
Datum účinnosti
3. února 1998 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
26/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Poplatky - Inspekce - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vazba - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vězeňská služba České republiky - Armáda - obrana státu - Krmiva - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
44/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
10. června 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Vodní hospodářství - Konkurzy - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Drahé kovy a drahokamy - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Pohřebnictví - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Odpady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1997 
Datum vyhlášení
22. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Veterinární péče - Autorské právo - Ochrana zvířat - Krmiva - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
112/1997 
Datum vyhlášení
31. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Celnictví - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Stavebnictví - Poplatky - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Půda - Obce, obecní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
29/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
25. dubna 1997 
Datum účinnosti
25. dubna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Doprava - silniční a městská - Ochrana zvířat - Doprava - železniční - Náhrada škody  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
43/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1996 
Datum účinnosti
1. ledna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Půda - Ochrana zvířat - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pokuty - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
58/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. července 1996 
Datum účinnosti
1. září 1996 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Veterinární péče - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Zkoušení a označování výrobků - Obchod - zahraniční - Krmiva - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
30/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. července 1995 
Datum účinnosti
1. září 1995 
Klíčová slova
Inspekce - Obchod - vnitřní - Správní řízení - Kontrola - Zemědělství - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Zkoušení a označování výrobků  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
50/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
31. srpna 1995 
Datum účinnosti
1. září 1995 
Klíčová slova
Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví - Zkoušení a označování výrobků - Obce, obecní úřady  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
114/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
12. července 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2004 
Klíčová slova
Státní správa - Telekomunikace - Pojištění - Pozemkové úřady - Energetika - Zemědělství - Puncovnictví a zkoušení drahých kovů - Finanční a daňové orgány - Soudy - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Veterinární péče - Pracovněprávní (služební) vztahy - Veřejný ochránce práv - Policie - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Letectví civilní - Televize - Kontrola - Volby - Nemocenské zabezpečení - Sociálně-právní ochrana dětí - Zdravotnictví - Ochrana osobních údajů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Vězeňská služba České republiky - Rostlinolékařská péče - Odbory - Kraje, krajské úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Občanské právo - procesní - Celnictví - Správní řízení - Zaměstnanost - Životní prostředí, ochrana přírody - Zpravodajské služby - Poplatky - Plemenitba hospodářských zvířat - Obchodní právo - Inspekce - Armáda, obrana státu - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Státní služba - Rozhlas - Státní zastupitelství - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Půda - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament