Vyhledávání 14 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
29. ledna 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Výbušniny a hořlaviny - Archivnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Vláda - Informace - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
93/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. listopadu 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Školy - Pojištění - Kontrola - Armáda - obrana státu - Zdravotnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo obrany 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
77/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
14. října 1999 
Datum účinnosti
14. října 1999 
Klíčová slova
Jazyk, jazykové právo - Veterinární péče - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Informace - Zdravotnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
34/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
20. května 1999 
Datum účinnosti
20. května 1999 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Veterinární péče - Kontrola - Zemědělství - Výbušniny a hořlaviny - Zdravotnictví - Archivnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1998 
Datum účinnosti
1. ledna 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo životního prostředí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
29/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
10. dubna 1998 
Datum účinnosti
10. dubna 1998 
Klíčová slova
Počítače, počítačové programy - Kontrola - Ochrana zvířat - Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
26/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Poplatky - Inspekce - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vazba - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vězeňská služba České republiky - Armáda - obrana státu - Krmiva - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
104/1997 
Datum vyhlášení
22. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1998 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Stavebnictví - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Veterinární péče - Autorské právo - Ochrana zvířat - Krmiva - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
36/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
5. května 1998 
Datum účinnosti
5. května 1998 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Energetika - Zdravotnictví - Archivnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
43/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 1996 
Datum účinnosti
1. ledna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Půda - Ochrana zvířat - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Pokuty - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
58/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
31. července 1996 
Datum účinnosti
1. září 1996 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Veterinární péče - Kontrola - Ochrana zvířat - Zemědělství - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Zkoušení a označování výrobků - Obchod - zahraniční - Krmiva - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
75/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
13. prosince 1995 
Datum účinnosti
1. března 1996 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Bezpečnostní služby (soukromé) - Myslivost - Archivnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Soudy - Stavebnictví - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Tělovýchova a sport - Trestní právo - Rejstřík trestů - Muzea a galerie - Policie - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Obchod - vnitřní - Přestupky - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Shromáždění občanů - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Zkoušení a označování výrobků - Památky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
27/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 1995 
Datum účinnosti
1. července 1995 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Stavebnictví - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Dokumentace projektová a rozpočtová - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Měrová služba - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Policie - Okresní a obvodní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
114/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
12. července 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2004 
Klíčová slova
Státní správa - Telekomunikace - Pojištění - Pozemkové úřady - Energetika - Zemědělství - Puncovnictví a zkoušení drahých kovů - Finanční a daňové orgány - Soudy - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Veterinární péče - Pracovněprávní (služební) vztahy - Veřejný ochránce práv - Policie - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Letectví civilní - Televize - Kontrola - Volby - Nemocenské zabezpečení - Sociálně-právní ochrana dětí - Zdravotnictví - Ochrana osobních údajů - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Vězeňská služba České republiky - Rostlinolékařská péče - Odbory - Kraje, krajské úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Občanské právo - procesní - Celnictví - Správní řízení - Zaměstnanost - Životní prostředí, ochrana přírody - Zpravodajské služby - Poplatky - Plemenitba hospodářských zvířat - Obchodní právo - Inspekce - Armáda, obrana státu - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Státní služba - Rozhlas - Státní zastupitelství - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Půda - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament