Vyhledávání 1597731 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
105/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
28. května 2004 
Datum účinnosti
28. května 2004 
Klíčová slova
Inspekce - Kontrola - Zemědělství - Víno, vinařství - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
138/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
19. července 2004 
Datum účinnosti
1. srpna 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Hlavní město Praha - Obce, obecní úřady - Místní samospráva  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
204/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
3. prosince 2004 
Datum účinnosti
3. prosince 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Evropská společenství  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
74/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
27. května 2005 
Datum účinnosti
1. června 2005 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Informace, informatika - Služby  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
84/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
16. června 2005 
Datum účinnosti
16. června 2005 
Klíčová slova
Celnictví - Kontrola - Zbraně a střelivo - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky, chemické látky a přípravky - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
31. března 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Hmotná nouze  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
5. května 2006 
Datum účinnosti
1. srpna 2007 
Klíčová slova
Veřejná správa - Školy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
120/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
23. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Státní správa - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Informace, informatika, informační systémy - Trestní právo – procesní - Odpovědnost z provozu vozidla - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Inspekce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Přestupky a jiné správní delikty - Policie - Státní služba - Veřejná správa - Kontrola - Nemocenské zabezpečení - Cizinci - Komunikace (pozemní) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Azyl - Trestní právo – hmotné - Motorová a jiná vozidla - Bezpečnostní sbory - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
131/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
8. prosince 2011 
Datum účinnosti
1. dubna 2012 
Klíčová slova
Krizové stavy, krizové řízení - Služby - Zdravotnictví - Přestupky a jiné správní delikty - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
142/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
16. listopadu 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Skleníkové plyny - Přestupky a jiné správní delikty - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
178/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2001 
Datum účinnosti
31. prosince 2001 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Parlament - Kontrola - Volby - Obce, obecní úřady - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
15. května 2000 
Datum účinnosti
1. června 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Volby - Kraje, krajské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně - Místní samospráva  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
22/1986 Sb. 
Datum vyhlášení
3. listopadu 1986 
Datum účinnosti
1. ledna 1987 
Klíčová slova
Inspekce - Obchod vnitřní prodejny - Obchod vnitřní všeobecně - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
27. února 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Inspekce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Peněžní organizace - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Náhrada škody - Rozpočet (státní)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
47/1968 Sb. 
Datum vyhlášení
27. prosince 1968 
Datum účinnosti
1. ledna 1969 
Klíčová slova
Inspekce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Paliva - Technický odborný dozor - Kontrola - Energetika - Zemědělství - mechanizace  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
93/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Televize - Telekomunikace - Národnosti - Estrády, artistické produkce, lidová zábava - Financování - České národní orgány  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
91/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
11. srpna 2008 
Datum účinnosti
1. ledna 2009 
Klíčová slova
Policie - Bezpečnostní sbory  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
8. června 1994 
Datum účinnosti
1. srpna 1994 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Kontrola - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Služby - Motorová vozidla - Obce, obecní úřady - Pokuty - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/1988 Sb. 
Datum vyhlášení
21. dubna 1988 
Datum účinnosti
1. července 1988 
Klíčová slova
Dokumentace projektová a rozpočtová - Inspekce - Báňské úřady - Těžba nerostů - Geologie - Výbušniny a hořlaviny  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
7/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
23. ledna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Notáři - Geologické práce - Školy - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně - Okresní a obvodní úřady - Památky - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament