Vyhledávání 69994 dokumentů

Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
54/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
19. května 2008 
Datum účinnosti
1. července 2008 
Klíčová slova
Kultura - Památky  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
45/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
13. června 2014 
Datum účinnosti
1. října 2014 
Klíčová slova
Kultura - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo kultury - Památky  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
23/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
6. března 2017 
Datum účinnosti
1. července 2017 
Klíčová slova
Kultura - Vláda české republiky - Památky, památkové rezervace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo kultury  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
121/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
14. října 2013 
Datum účinnosti
29. října 2013 
Klíčová slova
Životní prostředí, ochrana přírody - Evropsky významné lokality - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
59/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
28. dubna 2005 
Datum účinnosti
1. května 2005 
Klíčová slova
Telekomunikace - Elektrický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace - Poplatky  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
56/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
27. května 2008 
Datum účinnosti
29. prosince 2009 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Strojní zařízení  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
4. srpna 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Jazyk, jazykové právo - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/2007 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2007 
Datum účinnosti
1. ledna 2008 
Klíčová slova
Pracovněprávní (služební) vztahy - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
94/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
14. srpna 2008 
Datum účinnosti
14. srpna 2008 
Klíčová slova
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
73/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
18. června 2001 
Datum účinnosti
1. ledna 2002 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Aerosolové rozprašovače  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
123/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
18. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Veřejná správa - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo práce a sociálních věcí - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, naturálie - Státní služba  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
184/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
22. prosince 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Pracovněprávní (služební) vztahy - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
67/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
24. dubna 2002 
Datum účinnosti
24. dubna 2002 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Stavebnictví, stavební úřady  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
32/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
1. dubna 2011 
Datum účinnosti
20. července 2011 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo průmyslu a obchodu - Hračky  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
176/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
30. září 2004 
Datum účinnosti
1. ledna 2005 
Klíčová slova
Vězeňská služba České republiky - Celnictví - Policie - Požární ochrana  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
116/2009 Sb. 
Datum vyhlášení
20. října 2009 
Datum účinnosti
1. července 2010 
Klíčová slova
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Báňské úřady - Těžba nerostů - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
4/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
15. ledna 2003 
Datum účinnosti
1. dubna 2003 
Klíčová slova
Kultura - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury - Rozpočty (státní i jiné)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
149/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
9. listopadu 2001 
Datum účinnosti
9. listopadu 2001 
Klíčová slova
Úvěrování - Panelová sídliště - Byty, bydlení - Obce, obecní úřady - Fondy, nadace - Bytová výstavba  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
67/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
18. června 2010 
Datum účinnosti
1. ledna 2011 
Klíčová slova
Inspekce - Báňské úřady - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbory - Zdravotnictví - Policie - Pojištění, pojišťovnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
175/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
27. prosince 2012 
Datum účinnosti
11. ledna 2013 
Klíčová slova
Státní fond rozvoje bydlení - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Byty, bydlení, ubytování - Financování, finance, finanční úřady, finanční trh - Fondy, nadace  
Autor
Vláda ČR