Vyhledávání 195990 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
4/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
16. ledna 1992 
Datum účinnosti
16. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - Daně - Pokuty - Fondy státní - Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
22. února 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Telekomunikace - Pojištění - Zdravotnictví - Daně - Obchodní právo - Směnky a šeky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Služby - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
36/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
12. května 2000 
Datum účinnosti
1. prosince 2000 
Klíčová slova
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Audiovizuální díla - Ceny - Trestní právo - hmotné - Autorské právo - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Daně - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
64/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
26. října 1995 
Datum účinnosti
26. října 1995 
Klíčová slova
Parlament - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Soudy - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rehabilitace - Naturálie - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Prezident republiky - Vláda - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
78/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
23. dubna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Finanční a daňové orgány - Daně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
21. července 2000 
Datum účinnosti
1. ledna 2001 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Finanční a daňové orgány - Daně - Mládež (mladiství) - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
122/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Integrovaná prevence - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Kontrola - Finanční a daňové orgány - Daně - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Základní (centrální) registry - Evropská unie - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Biocidní přípravky a účinné látky - Rostlinolékařská péče - Přestupky a jiné správní delikty - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
119/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
21. prosince 1992 
Datum účinnosti
1. ledna 1993 
Klíčová slova
Dávky (státní příjmy) - Sociálně ekonomické informace, operativní evidence - Peněžní organizace - Daně - Sociálně ekonomické informace, účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace - Konkursy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
87/2009 Sb. 
Datum vyhlášení
3. září 2009 
Datum účinnosti
1. ledna 2011 
Klíčová slova
Finanční a daňové orgány - Daně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
115/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
14. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Komunikace (pozemní) - Osoby se zdravotním postižením - Poplatky - Pojištění, pojišťovnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Doprava – silniční a městská - Hmotná nouze - Znaková řeč - Životní a existenční minimum - Motorová a jiná vozidla  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - účinný
Částka
39/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
 
Datum účinnosti
1. července 1998, 1. ledna 1999, 31. prosince 2001 
Klíčová slova
Jednací řády - Správní řízení - Školy - Konkurzy - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Politické strany a politická hnutí - Zpravodajské služby - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Cenné papíry - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Volby - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Obecně prospěšné společnosti - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Obce, obecní úřady - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
188/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Národní majetek - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Střet zájmů - Zemědělství - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Daně - Zaměstnanost - Fond národního majetku České republiky - Poplatky - Státní pozemkový úřad - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Obchodní právo - Státní zemědělský intervenční fond - Nemovitosti - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Lesy, lesní hospodářství - Rostlinolékařská péče - Autorizace, autorizovaná konverze dokumentů - Náhrada škody - Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
117/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
18. prosince 1992 
Datum účinnosti
1. ledna 1993 
Klíčová slova
Daně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
172/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2001 
Datum účinnosti
1. ledna 2002 
Klíčová slova
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ochrana spotřebitele - Finanční a daňové orgány - Daně - Obaly - Odpady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
107/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Církve - Dávky (státní příjmy) - Sociálně ekonomické informace, operativní evidence - Archivnictví - Daně - Devizové hospodářství - Sociálně ekonomické informace, účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace - Družstevní organizace - Ceny - Soukromé podnikání - Cenné papíry - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Armáda - Soukromé vyučování - Podpory při narození dítěte, v mateřství a mladým manželům - Daně - Zdravotnictví všeobecně - České národní orgány - Vězeňství - Soukromé podnikání - Kompetence - Sociální zabezpečení - Zdravotnictví - léčebně preventivní péče - Nemocenské pojištění - Obce, obecní úřady - Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
118/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
24. října 2003 
Datum účinnosti
1. ledna 2004 
Klíčová slova
Celnictví - Finanční a daňové orgány - Daně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
77/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
3. června 2005 
Datum účinnosti
1. července 2005 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Kontrola - Registrační pokladny - Finanční a daňové orgány - Daně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
120/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
18. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Nemovitosti - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Zemědělství - Daně - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
87/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
17. června 2005 
Datum účinnosti
1. července 2005 
Klíčová slova
Minerální oleje - Daně  
Autor
Ministerstvo průmyslu a obchodu