Vyhledávání 239214 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
114/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
12. července 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Pracovněprávní (služební) vztahy - Hlavní město Praha - Kraje, krajské úřady - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně - Místní samospráva - Obchodní právo - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
178/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2001 
Datum účinnosti
31. prosince 2001 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Parlament - Kontrola - Volby - Obce, obecní úřady - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
8. června 1994 
Datum účinnosti
1. srpna 1994 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Kontrola - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Služby - Motorová vozidla - Obce, obecní úřady - Pokuty - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
7/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
23. ledna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Notáři - Geologické práce - Školy - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně - Okresní a obvodní úřady - Památky - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
130/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1992 
Datum účinnosti
31. prosince 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Soukromé podnikání - Zdravotnictví - hygiena - Obchod vnitřní všeobecně - Občanské právo hmotné - Obce, obecní úřady - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
21. července 2000 
Datum účinnosti
1. ledna 2001 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Finanční a daňové orgány - Daně - Mládež (mladiství) - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - účinný
Částka
39/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
 
Datum účinnosti
1. července 1998, 1. ledna 1999, 31. prosince 2001 
Klíčová slova
Jednací řády - Správní řízení - Školy - Konkurzy - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Politické strany a politická hnutí - Zpravodajské služby - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Cenné papíry - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Volby - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Obecně prospěšné společnosti - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Obce, obecní úřady - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
15. května 2000 
Datum účinnosti
12. listopadu 2000 
Klíčová slova
Obce, obecní úřady - Místní samospráva  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
100/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
3. prosince 1999 
Datum účinnosti
3. prosince 1999 
Klíčová slova
Inspekce - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Školy - Kontrola - Obchodní rejstřík - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vláda - Audit, auditoři - Cizinci - Financování - Obce, obecní úřady - Rozpočet (státní)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
41/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
4. srpna 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Školy - Parlament - Pojištění - Vodní hospodářství - Zemědělství - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Rehabilitace - Družstevní organizace - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Prezident republiky - Rodinné právo - Národní boj za osvobození - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Akciové a jiné obchodní společnosti - Vazba - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
20/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
5. června 1995 
Datum účinnosti
1. srpna 1995 
Klíčová slova
Jednací řády - Parlament - Tlumočníci - Soudy - Diplomatické osoby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Přestupky - Kontrola - Petice - Volby - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Znalci - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
109/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Soukromé podnikání - Způsobilost pro některá povolání - Obce, obecní úřady - České národní orgány  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Armáda - Soukromé vyučování - Podpory při narození dítěte, v mateřství a mladým manželům - Daně - Zdravotnictví všeobecně - České národní orgány - Vězeňství - Soukromé podnikání - Kompetence - Sociální zabezpečení - Zdravotnictví - léčebně preventivní péče - Nemocenské pojištění - Obce, obecní úřady - Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
36/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
24. května 1991 
Datum účinnosti
24. května 1991 
Klíčová slova
Národní majetek - Evidence nemovitostí (půdy) - Obce, obecní úřady - Domovní majetek - Památky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Ústavní zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
114/1997 
Datum vyhlášení
31. prosince 1997 
Datum účinnosti
1. ledna 1920 
Klíčová slova
Ústava a ústavní zákony - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Místní samospráva  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
173/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Nemovitosti - Lesy, lesní hospodářství - Byty, bydlení, ubytování - Financování, finance, finanční úřady, finanční trh - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Rodinný dům, skupinové rodinné domy, rekreační chalupa, rekreační domek, rekreační chata, zahrádkářská chata - Obce, obecní úřady - Domovní majetek - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
14. ledna 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Financování, finance, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh - Informace, informatika, informační systémy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Obce, obecní úřady - Fondy, nadace - Místní samospráva  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
27/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
13. února 2002 
Datum účinnosti
13. února 2002 
Klíčová slova
Volby - Hlavní město Praha - Obce, obecní úřady - Politické strany a politická hnutí - Místní samospráva  
Autor
Ministerstvo vnitra 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
14. května 1997 
Datum účinnosti
14. května 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Školy - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Poplatky - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
90/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
25. září 2000 
Datum účinnosti
12. listopadu 2000 
Klíčová slova
Hlavní město Praha - Obce, obecní úřady - Domovní majetek - Katastr nemovitostí, katastrální orgány  
Autor
Ministerstvo vnitra