Vyhledávání 180133 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
22. února 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Telekomunikace - Pojištění - Zdravotnictví - Daně - Obchodní právo - Směnky a šeky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Služby - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
36/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
12. května 2000 
Datum účinnosti
1. prosince 2000 
Klíčová slova
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Audiovizuální díla - Ceny - Trestní právo - hmotné - Autorské právo - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Daně - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
120/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
23. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Státní správa - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Informace, informatika, informační systémy - Trestní právo – procesní - Odpovědnost z provozu vozidla - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Inspekce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Přestupky a jiné správní delikty - Policie - Státní služba - Veřejná správa - Kontrola - Nemocenské zabezpečení - Cizinci - Komunikace (pozemní) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Azyl - Trestní právo – hmotné - Motorová a jiná vozidla - Bezpečnostní sbory - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
142/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
16. listopadu 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Skleníkové plyny - Přestupky a jiné správní delikty - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
122/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Integrovaná prevence - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Kontrola - Finanční a daňové orgány - Daně - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Základní (centrální) registry - Evropská unie - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Biocidní přípravky a účinné látky - Rostlinolékařská péče - Přestupky a jiné správní delikty - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
94/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
29. června 2005 
Datum účinnosti
1. července 2005 
Klíčová slova
Inspekce - Kontrola - Pracovněprávní (služební) vztahy - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
131/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
8. prosince 2011 
Datum účinnosti
1. dubna 2012 
Klíčová slova
Veřejná správa - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Služby - Zdravotnictví - Přestupky a jiné správní delikty - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
17. ledna 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Celnictví - Celní správa České republiky - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Přestupky a jiné správní delikty - Náhrada škody - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
22. února 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Telekomunikace - Pojištění - Zdravotnictví - Daně - Obchodní právo - Směnky a šeky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Služby - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
71/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
15. června 2016 
Datum účinnosti
1. ledna 2017 
Klíčová slova
Státní správa - Informace, informatika, informační systémy - Hazardní hry, sázky, loterie a jiné podobné hry - Přestupky a jiné správní delikty - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
142/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
16. listopadu 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Skleníkové plyny - Přestupky a jiné správní delikty - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
77/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
2. července 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Státní občanství - Evidence obyvatelstva - Informace, informatika, informační systémy - Hlavní město Praha - Přestupky a jiné správní delikty - Zpravodajské služby - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
41/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
16. dubna 2008 
Datum účinnosti
1. ledna 2009 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Zabezpečovací detence - Cizinci - Zdravotnictví - Zaměstnanost - Mládež (mladiství) - Soudy - Pojištění, pojišťovnictví - Azyl - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Veřejný ochránce práv - Přestupky a jiné správní delikty - Církve, náboženské společnosti - Životní a existenční minimum - Transplantace - Trestní právo - procesní - Státní zastupitelství, státní zástupci - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
75/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
29. srpna 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Státní správa - Kontrola - Kybernetická bezpečnost - Informace, informatika, informační systémy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Národní bezpečnostní úřad - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní a jiné) - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
75/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
29. srpna 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Státní správa - Kontrola - Kybernetická bezpečnost - Informace, informatika, informační systémy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Národní bezpečnostní úřad - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní a jiné) - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
41/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
16. dubna 2008 
Datum účinnosti
1. ledna 2009 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Zabezpečovací detence - Cizinci - Zdravotnictví - Zaměstnanost - Mládež (mladiství) - Soudy - Pojištění, pojišťovnictví - Azyl - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Veřejný ochránce práv - Přestupky a jiné správní delikty - Církve, náboženské společnosti - Životní a existenční minimum - Transplantace - Trestní právo - procesní - Státní zastupitelství, státní zástupci - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
77/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
2. července 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Státní občanství - Evidence obyvatelstva - Informace, informatika, informační systémy - Hlavní město Praha - Přestupky a jiné správní delikty - Zpravodajské služby - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
142/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
16. listopadu 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Skleníkové plyny - Přestupky a jiné správní delikty - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Ovzduší - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
71/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
15. června 2016 
Datum účinnosti
1. ledna 2017 
Klíčová slova
Státní správa - Informace, informatika, informační systémy - Hazardní hry, sázky, loterie a jiné podobné hry - Přestupky a jiné správní delikty - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
22. února 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Telekomunikace - Pojištění - Zdravotnictví - Daně - Obchodní právo - Směnky a šeky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Služby - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament